Ενημέρωση γονέων, σωματική τιμωρία & ακαδημαϊκό χιούμορ :-)