Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου: Πώς να θεραπεύσεις έναν πορωμένο των ΤΠΕ