Είδη προτάσεων.
Ερωτηματικές - Καταφατικές - Αρνητικές

Οι προτάσεις με τις οποίες εκφράζουμε μια ερώτηση λέγονται ερωτηματικές.

π.χ. Ποιος θα μας πει το μάθημα;


Οι προτάσεις που έχουν άρνηση (δεν, μην) λέγονται αρνητικές.

π.χ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα.


Οι προτάσεις που δεν έχουν άρνηση λέγονται καταφατικές.

π.χ. Τα παιδιά πρέπει να τρώνε πάντα πρωινό.

Βρες το είδος της κάθε πρότασης κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.