Η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου και τα χρόνια της μεγάλης πίκρας