Οριζόντια αντιστοίχιση στο HotPotatoes

Γενικά Εάν θέλουμε να φτιάξουμε ασκήσεις αντιστοίχισης στο Hot Potatoes χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα JMatch.  Με το JMatch φτιάχνουμε δύο ειδών αντιστοιχίσεις. Είτε  αντιστοίχιση με επιλογή από λίστα σωστών απαντήσεων είτε τύπου «Σύρε κι Άσε». Και στις δύο περιπτώσεις τα σταθερά αντικείμενα βρίσκονται αριστερά ενώ τα άλλα στα δεξιά. Και τι γίνεται στην περίπτωση που θέλουμε […]

Περισσότερα