Η διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό – Καθοδηγούμενη ανακάλυψη

Είναι γνωστό ότι τελευταία εκπονήθηκε νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για το μάθημα των «Φυσικών» του δημοτικού σχολείου. Η αλλαγή στο ΠΣ ήταν αποτέλεσμα της διαπίστωσης ότι το παλιό ΠΣ δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι κύριοι λόγοι αυτής της αποτυχίας είναι: τα παλιά βιβλία χρησιμοποιήθηκαν ως αντικείμενο διδασκαλίας (δηλ. το μάθημα γινόταν κυρίως από το […]

Περισσότερα