Τα γένη των επιθέτων

Θα πρέπει να βρειτε το γένος κάθε επιθέτου κάνοντας κλικ στο κουμπί που πρέπει (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο).

Τα γένη των επιθέτων

Τα επίθετα έχουν τρία γένη: αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο.

Για παράδειγμα
Αρσενικό: ο όμορφος κήπος,
Θηλυκό: η σιδερένια πόρτα,
Ουδέτερο: το παλιό σχολείο

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε πώς κλίνονται τα επίθετα στα τρία γένη.

Έπειτα κλείστε το παράθυρο για να επιστρέψετε στην άσκηση.