Διόρθωσε τα λάθη!


Κάντε κλικ στα σημεία όπου υπάρχουν λάθη. Έπειτα πληκτρολογήστε το σωστό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη "Βοήθεια". Μόλις τελειώσετε πατήστε το κουμπί "Έλεγχος".


Προσοχή! Δεν έχουν λάθη όλα τα επίθετα.

Ορθογραφία επιθέτων σε
-ινος, -ινη, -ινο και -ινός, -ινή, -ινό

Πολλά επίθετα που έχουν κατάληξη σε -ινος, -ινη, -ινο και -ινός, -ινή, -ινό γράφονται με -ι- .


Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις στον κανόνα αυτόν:

φωτεινός, ταπεινός, σκοτεινός, ορεινός, υγιεινός,

φτηνός,

υπεύθυνος, ανεύθυνος,  επικίνδυνος.

, , πέτρινος, , , καθημερινός, χάρτινος, ταπεινός, , γυάλινος, δερμάτινες, .