Οδηγίες Εισαγωγή Κλασματικές μονάδες Κλασματικοί αριθμοί Ισοδύναμα κλάσματα Δραστηριότητες
Παίρνω περισσότερα από ένα ίσα μέρη

Σε προηγούμενο μάθημα μοιράσαμε μια πίτσα σε τέσσερα (4) παιδιά ... και κάθε παιδί πήρα από ένα τέταρτο της πίτσας.

Τι μέρος τις πίτσας πήραν τα 2 παιδιά;

Τι μέρος τις πίτσας πήραν τα 3 παιδιά;

Τι μέρος τις πίτσας πήραν τα 4 παιδιά;

Κάνε κλικ στα ερωτηματικά παρακάτω για να δεις τις απαντήσεις

Τώρα ας υποθέσουμε πως ...

...χωρίζουμε έναν κύκλο σε οκτώ ίσα μέρη

...παίρνουμε τα τρία ίσα μέρη

...γράφουμε...

...και το διαβάζουμε

τρία όγδοα

ή

...έχουμε πέντε κουλουράκια

...παίρνουμε τα δύο

...γράφουμε...

...και το διαβάζουμε

δύο πέμπτα

 

Τώρα κάνε κλικ στο κουμπάκι από κάτω
και προσπάθησε να ολοκληρώσεις τις ασκήσεις!

Άσκηση

Οδηγίες Εισαγωγή Κλασματικές μονάδες Κλασματικοί αριθμοί Ισοδύναμα κλάσματα Δραστηριότητες