Βρες το λάθος


Κάντε κλικ στις λέξεις που έχουν λάθη. Μόλις τελειώσετε κάντε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

Στην άσκηση θα πρέπει οι μαθητές να κάνουν κλικ στα . Αυτά θα αυτόματα.