Βρες το λάθος και διόρθωσέ το


Κάντε κλικ στις λέξεις που έχουν λάθη και πληκτρολογήστε το σωστό. Μόλις τελειώσετε κάντε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος". Εάν πατήσετε "Βοήθεια" θα προστεθεί ένα σωστό γράμμα.

Στην άσκηση θα πρέπει οι μαθητές να κάνουν κλικ στα . Αυτά δε θα αυτόματα.  Οι μαθητές θα πρέπει αφού τα βρουν να πληκτρολογήσουν το σωστό.