Άσκηση συμπλήρωσης κενών - Αναπτυσσόμενη λίστα

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Επιλέξτε την κατάλληλη λέξη από την αναπτυσσόμενη λίστα. Μόλις τελειώσετε κάντε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
Αυτή είναι μια συμπλήρωσης κενών με επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα. Απλώς επιλέγουμε τις που λείπουν και πατάμε . Προσέξτε πως για τα τρία κενά δημιουργήθηκαν 3 επιλογές σε κάθε αναπτυσσόμενη λίστα.
Τι πρέπει να κάνουμε όμως εάν θέλουμε ξεχωριστή λίστα για κάθε κενό ή περισσότερες επιλογές σε κάθε λίστα;
Δείτε το επόμενο παράδειγμα...