ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Σταυρόλεξο

Ολοκληρώστε το σταυρόλεξο, πατήστε "Έλεγχος". Εάν δυσκολεύεστε, μπορείτε να πατήσετε "Βοήθεια" για να προστεθεί ένα γράμμα. Κάντε κλικ στους αριθμούς του σταυρολέξου για να δείτε τον αντίστοιχο ορισμό.

 

 

 

1       2          3           
             4        
       5                 
                   
    6      7                
              8         
                   
       9                
                  
          10            
                 
        11             

Οριζόντια:

1. Ο θεός της θάλασσας
5. Η θεά της ομορφιάς
6. Ο θεός του πολέμου
8. Η θεά της σοφίας
9. Ο θεός της φωτιάς και της μεταλλουργίας
10. Η θεά της γεωργίας
11. Ο αγγελιαφόρος των θεών

Κάθετα:

2. Η θεά της οικογενειακής ζωής
3. Ο θεός του φωτός
4. Ο ύψιστος θεός του αρχαιοελληνικού πάνθεου
7. Η θεά του γάμου
8. Η θεά του κυνηγιού