Αντιστοίχιση - Επιλογή από λίστα

Άσκηση αντιστοίχισης

Διάλεξε από τη λίστα την ονομασία που ταιριάζει.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".
FirefoxSZ.png FIREFOX
QuicktimeSZ.png
symantecSZ.png
TorrentSZ.png