Αντιστοίχιση - Σύρε κι άσε

Άσκηση αντιστοίχισης

    
Σύρε τις ονομασίες δίπλα στις εικόνες.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".