Άσκηση ανακατεμένης πρότασης κάνοντας κλικ στα τμήματα

Άσκηση ανακατεμένης πρότασης

Βάλε στη σειρά τα μέρη της πρότασης. Μόλις τελειώσετε πατήστε "Έλεγχος". Εάν δυσκολευτείτε πατήστε "Βοήθεια" για να δείτε το επόμενο σωστό τμήμα.