Άσκηση συμπλήρωσης κενών - Κανονική

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Πληκτρολογήστε την κατάλληλη λέξη στα κενά. Μόλις τελειώσετε κάντε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   άσκηση      έλεγχος      λέξεις   
Αυτή είναι μια κανονική συμπλήρωσης κενών. Απλώς πληκτρολογείτε τις που λείπουν και πατάτε .