Παίρνω περισσότερα από ένα ίσα μέρη

Κάνε κλικ στα τετράγωνα για να κάνεις ...

τα

κόκκινα

τα

κόκκινα

τα

κόκκινα

Κάνε κλικ στο κουμπί "Πώς τα πήγα" όταν τελειώσεις.


Κάνε κλικ στο κουμπί
για να γυρίσεις πίσω στο μάθημα