Για τον
εκπαιδευτικό

Η Μπουμπούκα
(κείμενο)

Ασκήσεις
κειμένου

Ασκήσεις
γραμματικής

 

Πατήστε τη σύνδεση "Η Μπουμπούκα"
για να περιηγηθείτε στις δραστηριότητες

Γενικά

Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί θα παρουσιάσω μια σειρά από δραστηριότητες με τις οποίες θα βοηθήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία ενός κειμένου και κατ' επέκταση τη δομή του γλωσσικού συστήματος (κειμενοκεντρική προσέγγιση).

Επιπλέον περιλαμβάνονται και οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού (με μικρές τροποποιήσεις) που συνοδεύουν το κείμενο στο σχολικό βιβλίο.

Η πρόταση αυτή σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης). Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση και άλλων μέσων ή δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό.


Τίτλος

"Η Μπουμπούκα" - Μάριος Χάκκας

(κείμενο από το βιβλίο "Η Γλώσσα μου", για την Ε΄ Δημοτικού, 4ο μέρος ΟΕΔΒ, Αθήνα 2004

Τάξη: Ε΄

Διδακτικές ώρες: 2

Στόχοι

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων είναι, να μπορέσουν τα παιδιά:

 • να διαβάζουν, κατανοώντας συγχρόνως το περιεχόμενο ενός κειμένου, κατάλληλου για την ηλικία τους

 • να διαβάζουν ένα κείμενο είτε ως σύνολο για την απόκτηση μιας γενικής εικόνας, είτε λεπτομερειακά, είτε επιλεκτικά για την ανεύρεση συγκεκριμένων στοιχείων

 • να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης ενός κειμένου εντοπίζοντας τα δομικά του στοιχεία (παράγραφοι, πρόλογος, επίλογος κλπ)

 • να κατανοήσουν το ρόλο που έχουν τα δομικά στοιχεία ενός κειμένου στην οργάνωση του περιεχομένου του

 • να διαπιστώσουν τις σχέσεις που έχουν τα διάφορα μέρη του λόγου μέσα σ' ένα κείμενο και πώς επηρεάζουν το νόημα του κειμένου

 • να μπορούν να ανακαλούν και να ανασυνθέτουν ένα γνωστό κείμενο ακολουθώντας τη νοηματική αλληλουχία των μερών του


Μεθοδολογία

 • Οι μαθητές θα εργαστούν ανά δύο ή τρεις ανάλογα με τις θέσεις σταθμών εργασίας που διαθέτουμε.

 • Οι δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εξατομικευμένη-φροντιστηριακή διδασκαλία

 • Δίνουμε οδηγίες στα παιδιά για τον τρόπο πλοήγησης στις ασκήσεις (για τις ασκήσεις δεν είναι απαραίτητο καθώς σ' αυτές οι οδηγίες αναγράφονται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας)

 • Παρακολουθούμε την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και δίνουμε λύσεις σε τεχνικά κυρίως προβλήματα.

 • Σε αρκετές δραστηριότητες υπάρχει και βαθμολογία. Αυτή αποσκοπεί στο να μας ενημερώνει για την πορεία προόδου των δραστηριοτήτων και όχι στη βαθμολόγηση των παιδιών.

 • Στις ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού καλό είναι να προηγείται ολιγόλεπτη παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό (εφόσον το κρίνει απαραίτητο).

 • Η αξιολόγηση της διδασκαλίας θα προκύψει από το βαθμό επιτυχούς ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων στον ΗΥ.


Οδηγίες - Περιγραφή δραστηριοτήτων

 1. Πατήστε τη σύνδεση "Η Μπουμπούκα" (οριζόντιο μενού) για να εμφανιστεί το κείμενο.

 2. Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα, εφόσον τα παιδιά έχουν μαζί τους τα σχολικά βιβλία)

 3. Μετά την ανάγνωση πατήστε τη σύνδεση "Ασκήσεις κειμένου"

 4. Σε κάθε άσκηση υπάρχουν τα κουμπιά "προηγούμενη" & "επόμενη". Με τα κουμπιά αυτά τα παιδιά μπορούν να πλοηγηθούν στις ασκήσεις. Με το κουμπί "Η Μπουμπούκα" επιστρέφουν στο κείμενο.

 5. Οι ασκήσεις είναι συνολικά 7.

 6. Ακολουθούν οι ασκήσεις γραμματικής. Πατήστε τη σύνδεση "Ασκήσεις γραμματικής"

 7. Για καλύτερη απεικόνιση χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη

 8. Διαβάστε τον πίνακα με την περιγραφή των ασκήσεων

Α/Α

Περιγραφή άσκησης - κειμένου

akshsh1.htm

 

Ερωτήσεις για τις παραγράφους και ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου (10 ερωτήσεις).
Τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 ή 4 πιθανές απαντήσεις. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης δίνεται το σημείο του κειμένου που περιέχει τη σωστή απάντηση. Μπορούμε να διαγνώσουμε επίπεδα δυσκολίας στην κατανόηση κειμένου ανάλογα με την επιλογή της απάντησης.

akshsh2.htm
 

Τα παιδιά πρέπει να βάλουν στη σειρά μία παράγραφο του κειμένου.
Στόχος της άσκησης είναι να ασκηθούν τα παιδιά στην ανασύνθεση μιας παραγράφου που έχει χωριστεί στα σημεία όπου υπάρχουν σημεία στίξης (τελείες, κόμματα) ή δευτερεύουσες προτάσεις. Κάθε φορά εμφανίζονται 4 κομμάτια από τα οποία ένα είναι το σωστό. Πατώντας "Λύση" εμφανίζεται η παράγραφος.

akshsh3.htm
 

Τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν από 2 ταιριαστά επίθετα για κάθε ουσιαστικό που εμφανίζεται. Η άσκηση σχετίζεται με την κατανόηση του κειμένου

akshsh4.htm
 

Από μία παράγραφο του κειμένου λείπουν όλα τα επίθετα.
Ζητάμε από τα παιδιά να επιλέξουν το κατάλληλο επίθετο κάθε φορά.

akshsh5.htm

 

Από μία παράγραφο του κειμένου λείπουν όλα τα ρήματα.
Ζητάμε από τα παιδιά να πληκτρολογήσουν το κάθε ρήμα στη θέση του. Τα παιδιά μπορούν να βάλουν και άλλα ρήματα (συνώνυμα) αρκεί να μην αλλάζει το νόημα της κάθε πρότασης.
Με την άσκηση αυτή βοηθούμε τα παιδιά να κατανοήσουν (με έμμεσο τρόπο) πόσο σημαντικά είναι τα ρήματα σε μία πρόταση. Η παράγραφος, απογυμνωμένη από ρήματα, δεν έχει καθόλου νόημα.

akshsh6.htm

 

Τα παιδιά πληκτρολογούν μία μία τις λέξεις μιας παραγράφου του κειμένου.
Κάποιες λέξεις είναι ήδη συμπληρωμένες.
Οι λέξεις που λείπουν είναι τα άρθρα, μόρια, σύνδεσμοι, αδύνατοι τύποι αντωνυμιών κλπ (κατανοούν έτσι τη χρησιμότητά τους στο λόγο). Αυτό που θέλουμε είναι να βρουν τρόπους για να φτιάξουν την παράγραφο μαντεύοντας τις λέξεις που την αποτελούν.

akshsh7.htm
 

Άσκηση περίληψης.
Ζητάμε από τα παιδιά να βάλουν την περίληψη του κειμένου σε μια λογική (νοηματική) σειρά. Καλό είναι να προηγηθεί άσκηση με τους πλαγιότιτλους των παραγράφων.

Μπορούν να συμβουλευθούν το κείμενο πατώντας το κουμπί "Κείμενο".

Α/Α

Περιγραφή άσκησης - γραμματικής & συντακτικού

Αρχική

grammar.htm

 

Λίστα των ασκήσεων

grammar1.htm - Συνώνυμα: το ρήμα "μαρτυρώ"

 

Άσκηση αντιστοίχησης.

Τα παιδιά ταιριάζουν συνώνυμα ρήματα του "μαρτυρώ" με αντίστοιχες προτάσεις

grammar2.htm - Σχήματα λόγου: Κυριολεξία  - Μεταφορά

 

Άσκηση πολλαπλής επιλογής

Εμφανίζονται κυριολεκτικές και μεταφορικές εκφράσεις. Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν.

grammar3.htm - Δευτερεύουσες προτάσεις με το "καθώς" και το "αντί"

 

Τα παιδιά πρέπει να κάνουν κλικ στα σημεία όπου μπαίνει κόμμα.

grammar4.htm - Είδη προτάσεων. Ερωτηματικές - Καταφατικές - Αρνητικές

 

Άσκηση πολλαπλής επιλογής

Επιλογή του είδους της πρότασης που εμφανίζεται.

grammar5.htm - Οικογένειες λέξεων

 

Άσκηση πολλών επιλογών

Οι μαθητές πρέπει να τσεκάρουν όσες λέξεις ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων.

grammar6.htm - Λέξεις που γράφονται με -λ και -λλ

 

Εμφανίζεται μια σειρά λέξεων. Τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν τις λέξεις που γράφονται με -λλ.

grammar7.htm - Άσκηση ορθογραφίας

 

Εμφανίζεται η ορθογραφία του σχολικού βιβλίου. Ζητάμε να βρουν αρχικά τις λανθασμένες λέξεις κι έπειτα να πληκτρολογήσουν το σωστό.

grammar8.htm - Σταυρόλεξο

 

Τα παιδιά καλούνται  να λύσουν ένα σταυρόλεξο σχετικό με το κείμενο.


Άλλες προτεινόμενες δραστηριότητες

 • Δημιουργία αφίσας ή κολάζ με θέμα τις φυλακές και τη ζωή των φυλακισμένων

 • Δημιουργία ζωγραφιάς με θέμα κάποια παράγραφο του κειμένου ή και ολόκληρου του κειμένου

 • Να βρουν τους πλαγιότιτλους των παραγράφων και με τη βοήθειά τους να συντάξουν την περίληψη

 • Να δώσουμε το κείμενο κομμένο σε κομμάτια όσα και οι παράγραφοι και να ζητήσουμε από τα παιδιά να βάλουν τις παραγράφους στη σειρά

 • Να ζητήσουμε από τα παιδιά να μετατρέψουν την ιστορία σε comics (με 5-6 εικόνες)

 • Συζήτηση για τη ζωή των φυλακισμένων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

 • Συζήτηση για τη φιλοζωία σε σχέση με τη μοναξιά και την ανάγκη των ανθρώπων για αγάπη και συντροφικότητα.

Αν έχετε προτάσεις ή παρατηρήσεις για βελτίωση των δραστηριοτήτων, παρακαλώ στείλτε e-mail και εφόσον είναι δυνατόν θα ενσωματωθούν στη διδακτική πρόταση.


Πατήστε τη σύνδεση "Η Μπουμπούκα"
για να περιηγηθείτε στις δραστηριότητες

Για τον
εκπαιδευτικό

Η Μπουμπούκα
(κείμενο)

Ασκήσεις
κειμένου

Ασκήσεις
γραμματικής