ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αυτοματοποιημένο Μέρος Πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου
Ερωτήσεις πιστοποίησης Γενικού μέρους (85 ερωτήσεις)
Ερωτήσεις πιστοποίησης Γενικού μέρους (85 ερωτήσεις)
Ερωτήσεις πιστοποίησης Ειδικού μέρους κλάδου ΠΕ60/70 (150 ερωτήσεις)
Ερωτήσεις πιστοποίησης Ειδικού μέρους κλάδου ΠΕ60/70 (150 ερωτήσεις)
Προσομοίωση αυτοματοποιημένης εξέτασης πιστοποίησης κλάδου ΠΕ60 (36 ερωτήσεις)
Προσομοίωση αυτοματοποιημένης εξέτασης πιστοποίησης κλάδου ΠΕ70 (36 ερωτήσεις)
Ερωτήσεις πιστοποίησης Γενικού μέρους (64 ερωτήσεις) - για υποψήφιους επιμορφωτές
Ερωτήσεις πιστοποίησης κλάδου ΠΕ 02 (80 ερωτήσεις - ΟΛΕΣ)
  - Νεοελληνική Γλώσσα (28 ερωτήσεις)
  - Λογοτεχνία (27 ερωτήσεις)
  - Αρχαία Ελληνικά (15 ερωτήσεις)
  - Ιστορία (15 ερωτήσεις)
Ερωτήσεις πιστοποίησης κλάδου ΠΕ 03 (100 ερωτήσεις)
Ερωτήσεις πιστοποίησης κλάδου ΠΕ 04 (79 ερωτήσεις)

Έγγραφα Πιστοποίησης Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου (ΠΑΚΕ)
Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων & γνώσεων Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου
Ερωτήσεις πιστοποίησης Γενικού μέρους
Ερωτήσεις πιστοποίησης κλάδου ΠΕ 02
Ερωτήσεις πιστοποίησης κλάδου ΠΕ 03
Ερωτήσεις πιστοποίησης κλάδου ΠΕ 04
Ερωτήσεις πιστοποίησης κλάδου ΠΕ 60/70
Έγγραφα Πιστοποίησης Επιμορφουμένων Β΄ Επιπέδου (ΚΣΕ)
Ενημέρωση για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου (ΝΟΕ 2010)
Οδηγίες για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου (ΝΟΕ 2010)
Δείγμα ερωτήσεων αυτοματοποιημένου μέρους - Γενικό μέρος  (ΝΟΕ 2010)
Δείγμα ερωτήσεων αυτοματοποιημένου μέρους κλάδου ΠΕ 02 (ΝΟΕ 2010)
’ξονες περιγραφής σεναρίου κλάδου ΠΕ 02 (ΝΟΕ 2010)
Δείγμα ερωτήσεων αυτοματοποιημένου μέρους κλάδου ΠΕ 03 (ΝΟΕ 2010)
’ξονες περιγραφής σεναρίου κλάδου ΠΕ 03 (ΝΟΕ 2010)
Δείγμα ερωτήσεων αυτοματοποιημένου μέρους κλάδου ΠΕ 04 (ΝΟΕ 2010)
’ξονες περιγραφής σεναρίου κλάδου ΠΕ 04 (ΝΟΕ 2010)
Δείγμα ερωτήσεων αυτοματοποιημένου μέρους κλάδου ΠΕ 60/70 (ΝΟΕ 2010)
’ξονες περιγραφής σεναρίου κλάδου ΠΕ 60/70 (ΝΟΕ 2010)