Επιμορφωτική δράση – Δημοσιεύσεις

Εισηγήσεις (σε συνέδρια – ημερίδες)

Προφορικές ανακοινώσεις – εισηγήσεις

 • Συνέδριο, «e-Γεωγραφία 2.0: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο» – (Θεσσαλονίκη 2016)
 • Ημερίδα, «Η αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο δημοτικό σχολείο» – (Καστοριά 2015)
 • Ημερίδα, «Τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Μελέτης Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας και ο ιστότοπος e-Μελέτη» – (Θεσσαλονίκη 2015)
 • Ημερίδα, «Ψηφιακά Διαδραστικά Βιβλία: Διδακτική αξιοποίηση στη Γεωγραφία και Μελέτη Περιβάλλοντος» του ΥΠΑΙΘ. Αναζήτηση μαθησιακών αντικειμένων στο ψηφιακό αποθετήριο – (Φλώρινα 2015)
 • Ημερίδα, «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και το αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο – Μελέτη περίπτωσης, εφαρμογή στη διδακτική πράξη» – (Πιερία 2015)
 • Ημερίδα, «Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα σε μαθησιακά περιβάλλοντα – Παρουσίαση του αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο» – (Λαγκαδάς 2014)
 • Ημερίδα, «Η αξιοποίηση των εμπλουτισμένων ψηφιακών βιβλίων στη διδασκαλία της Γεωγραφίας» – (Θεσσαλονίκη 2014)
 • Συνέδριο, «Ψηφιακό Σχολείο, έργο ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος» – (με Αθανασιάδη Κ, Τάταρη Γ. κ.ά.) – Σύρος 2013
 • Διεθνές Συνέδριο, «Using Virtual Globes and GIS in Digital Geography Textbooks» – (με Antoniou A., Athanasiadis K., Klonari K.) – Αθήνα 2012
 • Ημερίδα, «Ψηφιακό Σχολείο και Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων, από τη θεωρία στην πράξη», (Θεσσαλονίκη 2012)
 • Συνέδριο, «Διδακτική αξιοποίηση εφαρμογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης με τη χρήση “σύννεφου λέξεων” (word cloud)» – (Σύρος 2011)
 • Ημερίδα, «Οι διαδραστικοί πίνακες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Διδακτική αξιοποίηση« – (Θεσσαλονίκη, 2010)
 • Ημερίδα, «Επιμόρφωση στα ψηφιακά λογισμικά όλων των τάξεων των σχολείων της περιφέρειάς μας» – (Εύοσμος 2010)
 • Ημερίδα, «Εκπαιδευτικά σενάρια ΤΠΕ στο Δημοτικό: Περίπτωση εφαρμογής στα Μαθηματικά» – (Θεσσαλονίκη, 2009)
 • Συνέδριο, «Σχολικοί διαδικτυακοί τόποι: Ελλάδα» – (Σύρος, 2009)
 • Συνέδριο, «Αξονική Συμμετρία» – (Σύρος, 2009)
 • Ημερίδα, «Εκπαιδευτικά σενάρια στη διδασκαλία μαθημάτων του δημοτικού σχολείου: Παραδείγματα εφαρμογής για τη Γεωγραφία και τα Μαθηματικά» – (Αιγίνιο Πιερίας, 2009)
 • Συνέδριο, «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης» – (Νάουσα, 2008)
  • «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης: Ελληνική Πύλη Παιδείας»
  • «Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση»
 • Ημερίδα, «Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Εκπαιδευτικό Λογισμικό»– (Γιαννιτσά, 2008)
  • «Συνοδευτικό λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος»
  • «Παρουσίαση λογισμικού Natural Art»
  • «Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο»
 • Ημερίδα, «Οι Νέες Τεχνολογίες στην Π.Ε.»– (Θέρμη, 2008)
  • «Παρουσίαση λογισμικού Natural Art»
  • «Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο»
 • Ημερίδα, «Διδάσκοντας Μαθηματικά με ΤΠΕ« – (Αρναία Χαλκιδικής, 2008)
 • Ημερίδα, «Εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Π.Ε.»– (Θεσσαλονίκη, 2008)
  • «Παρουσίαση λογισμικού Natural Art»
  • «Αναφορά στο συνοδευτικό ψηφιακό υλικό των νέων σχολικών βιβλίων Δημοτικού»
  • «Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο»
 • Ημερίδα, «Νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικό λογισμικό» – (Θεσσαλονίκη, 2007)
 • Συνέδριο, «Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου: Κλίμα-καιρός και το κλίμα της Ελλάδας» (με τον Τερζίδη Σ.) – (Σύρος, 2007)
 • Συνέδριο, «Σχολικές ιστοσελίδες: Η περίπτωση των ελληνικών Γυμνασίων» (με τον Δαπόντε Ν.) – (Σύρος, 2007)
 • Συνέδριο, «e-Γεωγραφία: Η διδασκαλία της γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου» (με τον Τερζίδη Σ.) – (Γιάννενα, 2007)
 • Ημερίδα, «Ελληνικές εκπαιδευτικές πύλες: Η Ελληνική Πύλη Παιδείας eduportal.gr» – (Αγρίνιο, 2006)
 • Συνέδριο, «Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης: Εξερευνώντας την Ελλάδα» (με τον Αθανασιάδη Κ.) – (Βόλος, 2006)
 • Διεθνής Διαγωνισμός Möbious 2006, Συμμετοχή στην κατηγορία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»: «e-Γεωγραφία» (Αθήνα, 2006)
 • Ημερίδα, «Διαθεματικότητα και Νέες Τεχνολογίες – Το εκπαιδευτικό λογισμικό Hot Potatoes» – (Κιλκίς, 2005)
 • Διημερίδα, «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης» –(Βέροια, 2005)
  • «Η αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού: Γλώσσα: Διδακτική πρόταση με την αξιοποίηση ΕΛ/ΛAK – Η Μπουμπούκα»
 • Διημερίδα, «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης»– (Βέροια, 2004)
  • «Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τις Νέες Τεχνολογίες και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στο Δημοτικό Σχολείο»
  • «Το εκπαιδευτικό λογισμικό MICROWORLDS PRO»
  • «Το εκπαιδευτικό λογισμικό HOTPOTATOES – Παιδαγωγική αξιοποίηση για στήριξη της διδασκαλίας»
 • Συνέδριο, «Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη», παράλληλη συνεδρία με θέμα: «Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού από την πλευρά των εκπαιδευτικών»– (Βόλος, 2003)
  • Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.: «Ηλεκτρισμός – Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα – διακόπτης», Φυσική Ε΄ Τάξης
  • HOT POTATOES: «Σ’ ένα συνοριακό σταθμό», Γλώσσα Στ΄ τάξης
 • Ημερίδα, «Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό Σχολείο» – (Γιαννιτσά, 2003)

Workshops

 • «Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική Stop Motion Animation» – Εύοσμος 2016
 • «Τ.Π.Ε. και Διδασκαλία» – Θεσσαλονίκη [2ο Π.Ε.Κ.] 2015
 • «Εκμάθηση της τεχνικής Stop Motion με θέμα: «Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά» – Εύοσμος 2015
 • «Διδακτικές προσεγγίσεις – Αξιοποίηση της Τέχνης και της τεχνολογίας», Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου εμπλουτισμού διδακτικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος για το Ψηφιακό Σχολείο- Λαγκαδάς 2012
 • «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών-πολλαπλασιαστών σε θέματα αξιοποίησης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην τάξη», (Θεσσαλονίκη 2012)
 • «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής που θα διδάξουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά ΕΑΕΠ«, (Θεσσαλονίκη 2011)
 • Επιμόρφωση επιμορφωτών στο έργο: «Νέο Σχολείο – Η μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» με θέμα: «Εφαρμογές Web 2.0», (Αθήνα 2010)
 • Εργαστηριακή επιμόρφωση, «Ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων», (Θεσσαλονίκη 2010)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» (με τους Αθανασιάδη Κ., Σιμωτά Κ.), (Νάουσα, 2010)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop),  «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο Δημοτικό Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη«,  (με τον Γ. Φιλιππιάδη), (Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Α.Π.Θ. – Θεσσαλονίκη, 2009)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop),  «Μαθηματικά Δημοτικού – Τα κλάσματα», (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), «Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση», (Νάουσα, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), «Το λογισμικό Natural Art», (Νάουσα, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), «Το λογισμικό Natural Art», (Θεσσαλονίκη, 2008)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και δημοσίευσή τους σε διακομιστή Web» (με τον Αθανασιάδη Κ.), (Σύρος, 2007)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού Hotpotatoes» (με τους Τζημούλη Οδ, Τερζίδη Σ.), (Γιάννενα, 2007)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων», (Βέροια – 2005)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), «Αξιοποίηση σχολικού εργαστηρίου για τη διδασκαλία με τις ΝΤ – Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού και διδακτική εφαρμογή», (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2005)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), «Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση – Παρουσίαση λογισμικού για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού», Ενδοσχολική Επιμόρφωση (Πολίχνη – Θεσσαλονίκη, 2005)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Το εκπαιδευτικό λογισμικό MICROWORLDS PRO», (Βέροια, 2004)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), «Το εκπαιδευτικό λογισμικό HOTPOTATOES – Παιδαγωγική αξιοποίηση για στήριξη της διδασκαλίας», (Βέροια, 2004)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), «Η διδασκαλία των Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο», (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2002)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), «Η διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο», (Θεσσαλονίκη, 1996)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), «Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό», (Θεσσαλονίκη, 1995)

Δημοσιεύσεις

Βιβλία – Επιστημονικά περιοδικά – Πρακτικά συνεδρίων (με σύστημα κριτών)

 • «Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας» (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, [ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια: Σαλονικίδης Ιωάννης]
 • «Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική  Stop Motion Animation»
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Τόμος Β΄ σελ. 319–323[ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια Σαλονικίδης Ι.]
 • «e-Γεωγραφία 2.0: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο»
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Τόμος Α΄ σελ. 166–176 [ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια Σαλονικίδης Ι.]
 • «e-Μελέτη Περιβάλλοντος: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο»
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ σελ. 153–164 [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2014, επιμέλεια Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • «Ψηφιακό Σχολείο, έργο ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος»
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ σελ. 1-8 [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2014, επιμέλεια Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • «Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας» (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια: Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • «Διδακτική αξιοποίηση εφαρμογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης με τη χρήση “σύννεφου λέξεων” (word cloud)»
  (Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, [ISBN : 978-960-89753-7-8], Σύρος 2011)
 • «Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ»
  (Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας  [ISBN 978-960-99301-0-9], σελ. 828-841, e- τυπωθήτω – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 2010)
 • «Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας» (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας  [ISBN 978-960-99301-0-9], e- τυπωθήτω – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 2010)
 • «Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Αξονική Συμμετρία»
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Α΄, σελ. 86-92, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009)
 • «Σχολικοί Διαδικτυακοί τόποι: Ελλάδα»
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Β΄, σελ. 273-281, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009)
 • «Τα εκπαιδευτικά σενάρια στο Δημοτικό Σχολείο 2»
  (Αθανασιάδης Κ., Σαλονικίδης Γ. & Σιμωτάς Κ., (2009). Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα [ISBN 978-060-02-2319-4])
 • «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης: Ελληνική Πύλη Παιδείας»
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ [ISBN 978-960-98034-5-8], σελ. 410-415, Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008)
 • «Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση»
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ [ISBN 978-960-98034-5-8], σελ. 497-501, Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008)
 • «Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας» (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμοι Α΄& Β΄, Εκδόσεις Μορφωτικής Εστίας Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008 [ISBN 978-960-98034-5-8])
 • «Σχολικές ιστοσελίδες: Η περίπτωση των ελληνικών Γυμνασίων»
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Γ΄, σελ. 59-67, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2007)
 • «Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου: Κλίμα-καιρός και το κλίμα της Ελλάδας»
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Β΄, 184-193, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2007)
 • «e-Γεωγραφία: Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου»
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη διδακτική φυσικών επιστημών και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, σελ.1174-1183, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007)
  (Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 2007, Τόμος 5 [ ISSN 1791-1281 Online])
 • «Εξερευνώντας την Ελλάδα: Μια εφαρμογή για το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό»
  (Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης», σελ. 25-29, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Βόλος 2006)

Εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο

 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, «Φωτοσύνθεση« – Παρουσίαση PowerPoint
  Περιγραφή: Σχηματική παρουσίαση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης και του τρόπου με τον οποίο το άμυλο φθάνει σε όλα τα μέρη του φυτού.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, «Στα βυζαντινά χρόνια« – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στην Ιστορία της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανάληψη στο μάθημα. Αποτελείται από 10 ασκήσεις (αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενών) στις οποίες δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης (βαθμολογία) σε πραγματικό χρόνο.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, «Τα τρίγωνα« – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 25 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε ενότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των τριγώνων.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, «Τα πολύγωνα» – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 13 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε ενότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των πολυγώνων.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, «Επεξεργασία κειμένου: Σ’ ένα συνοριακό σταθμό»– HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες με τις οποίες θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία ενός κειμένου (κειμενοκεντρική προσέγγιση). Η πρόταση σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης)

Απαντήστε

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.