Επιμορφωτική δράση – Δημοσιεύσεις

Εισηγήσεις (σε συνέδρια – ημερίδες)

Προφορικές ανακοινώσεις – εισηγήσεις

 • Συνέδριο, «e-Γεωγραφία 2.0: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο” – (Θεσσαλονίκη 2016)
 • Ημερίδα, «Η αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο δημοτικό σχολείο” – (Καστοριά 2015)
 • Ημερίδα, «Τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Μελέτης Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας και ο ιστότοπος e-Μελέτη” – (Θεσσαλονίκη 2015)
 • Ημερίδα, «Ψηφιακά Διαδραστικά Βιβλία: Διδακτική αξιοποίηση στη Γεωγραφία και Μελέτη Περιβάλλοντος” του ΥΠΑΙΘ. Αναζήτηση μαθησιακών αντικειμένων στο ψηφιακό αποθετήριο – (Φλώρινα 2015)
 • Ημερίδα, «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και το αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο – Μελέτη περίπτωσης, εφαρμογή στη διδακτική πράξη” – (Πιερία 2015)
 • Ημερίδα, «Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα σε μαθησιακά περιβάλλοντα – Παρουσίαση του αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο” – (Λαγκαδάς 2014)
 • Ημερίδα, «Η αξιοποίηση των εμπλουτισμένων ψηφιακών βιβλίων στη διδασκαλία της Γεωγραφίας” – (Θεσσαλονίκη 2014)
 • Συνέδριο, «Ψηφιακό Σχολείο, έργο ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος” – (με Αθανασιάδη Κ, Τάταρη Γ. κ.ά.) – Σύρος 2013
 • Διεθνές Συνέδριο, «Using Virtual Globes and GIS in Digital Geography Textbooks” – (με Antoniou A., Athanasiadis K., Klonari K.) – Αθήνα 2012
 • Ημερίδα, «Ψηφιακό Σχολείο και Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων, από τη θεωρία στην πράξη”, (Θεσσαλονίκη 2012)
 • Συνέδριο, «Διδακτική αξιοποίηση εφαρμογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης με τη χρήση “σύννεφου λέξεων” (word cloud)” – (Σύρος 2011)
 • Ημερίδα, «Οι διαδραστικοί πίνακες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Διδακτική αξιοποίηση« – (Θεσσαλονίκη, 2010)
 • Ημερίδα, «Επιμόρφωση στα ψηφιακά λογισμικά όλων των τάξεων των σχολείων της περιφέρειάς μας” – (Εύοσμος 2010)
 • Ημερίδα, «Εκπαιδευτικά σενάρια ΤΠΕ στο Δημοτικό: Περίπτωση εφαρμογής στα Μαθηματικά” – (Θεσσαλονίκη, 2009)
 • Συνέδριο, «Σχολικοί διαδικτυακοί τόποι: Ελλάδα” – (Σύρος, 2009)
 • Συνέδριο, «Αξονική Συμμετρία” – (Σύρος, 2009)
 • Ημερίδα, «Εκπαιδευτικά σενάρια στη διδασκαλία μαθημάτων του δημοτικού σχολείου: Παραδείγματα εφαρμογής για τη Γεωγραφία και τα Μαθηματικά” – (Αιγίνιο Πιερίας, 2009)
 • Συνέδριο, «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης” – (Νάουσα, 2008)
  • «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης: Ελληνική Πύλη Παιδείας”
  • «Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση”
 • Ημερίδα, «Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Εκπαιδευτικό Λογισμικό”– (Γιαννιτσά, 2008)
  • «Συνοδευτικό λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος”
  • «Παρουσίαση λογισμικού Natural Art”
  • «Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο”
 • Ημερίδα, «Οι Νέες Τεχνολογίες στην Π.Ε.”– (Θέρμη, 2008)
  • «Παρουσίαση λογισμικού Natural Art”
  • «Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο”
 • Ημερίδα, «Διδάσκοντας Μαθηματικά με ΤΠΕ« – (Αρναία Χαλκιδικής, 2008)
 • Ημερίδα, «Εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Π.Ε.”– (Θεσσαλονίκη, 2008)
  • «Παρουσίαση λογισμικού Natural Art”
  • «Αναφορά στο συνοδευτικό ψηφιακό υλικό των νέων σχολικών βιβλίων Δημοτικού”
  • «Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο”
 • Ημερίδα, «Νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικό λογισμικό” – (Θεσσαλονίκη, 2007)
 • Συνέδριο, «Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου: Κλίμα-καιρός και το κλίμα της Ελλάδας” (με τον Τερζίδη Σ.) – (Σύρος, 2007)
 • Συνέδριο, «Σχολικές ιστοσελίδες: Η περίπτωση των ελληνικών Γυμνασίων” (με τον Δαπόντε Ν.) – (Σύρος, 2007)
 • Συνέδριο, «e-Γεωγραφία: Η διδασκαλία της γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου” (με τον Τερζίδη Σ.) – (Γιάννενα, 2007)
 • Ημερίδα, «Ελληνικές εκπαιδευτικές πύλες: Η Ελληνική Πύλη Παιδείας eduportal.gr” – (Αγρίνιο, 2006)
 • Συνέδριο, «Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης: Εξερευνώντας την Ελλάδα” (με τον Αθανασιάδη Κ.) – (Βόλος, 2006)
 • Διεθνής Διαγωνισμός Möbious 2006, Συμμετοχή στην κατηγορία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”: «e-Γεωγραφία” (Αθήνα, 2006)
 • Ημερίδα, «Διαθεματικότητα και Νέες Τεχνολογίες – Το εκπαιδευτικό λογισμικό Hot Potatoes» – (Κιλκίς, 2005)
 • Διημερίδα, «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης” –(Βέροια, 2005)
  • «Η αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού: Γλώσσα: Διδακτική πρόταση με την αξιοποίηση ΕΛ/ΛAK – Η Μπουμπούκα”
 • Διημερίδα, «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης”– (Βέροια, 2004)
  • «Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τις Νέες Τεχνολογίες και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στο Δημοτικό Σχολείο»
  • «Το εκπαιδευτικό λογισμικό MICROWORLDS PRO»
  • «Το εκπαιδευτικό λογισμικό HOTPOTATOES – Παιδαγωγική αξιοποίηση για στήριξη της διδασκαλίας»
 • Συνέδριο, «Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη”, παράλληλη συνεδρία με θέμα: «Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού από την πλευρά των εκπαιδευτικών»– (Βόλος, 2003)
  • Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.: «Ηλεκτρισμός – Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα – διακόπτης”, Φυσική Ε΄ Τάξης
  • HOT POTATOES: «Σ’ ένα συνοριακό σταθμό”, Γλώσσα Στ΄ τάξης
 • Ημερίδα, «Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό Σχολείο” – (Γιαννιτσά, 2003)

Workshops

 • «Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική Stop Motion Animation” – Εύοσμος 2016
 • «Τ.Π.Ε. και Διδασκαλία” – Θεσσαλονίκη [2ο Π.Ε.Κ.] 2015
 • «Εκμάθηση της τεχνικής Stop Motion με θέμα: «Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά” – Εύοσμος 2015
 • «Διδακτικές προσεγγίσεις – Αξιοποίηση της Τέχνης και της τεχνολογίας”, Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου εμπλουτισμού διδακτικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος για το Ψηφιακό Σχολείο- Λαγκαδάς 2012
 • «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών-πολλαπλασιαστών σε θέματα αξιοποίησης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην τάξη”, (Θεσσαλονίκη 2012)
 • «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής που θα διδάξουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά ΕΑΕΠ«, (Θεσσαλονίκη 2011)
 • Επιμόρφωση επιμορφωτών στο έργο: «Νέο Σχολείο – Η μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» με θέμα: «Εφαρμογές Web 2.0», (Αθήνα 2010)
 • Εργαστηριακή επιμόρφωση, «Ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων”, (Θεσσαλονίκη 2010)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ” (με τους Αθανασιάδη Κ., Σιμωτά Κ.), (Νάουσα, 2010)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop),  «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο Δημοτικό Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη«,  (με τον Γ. Φιλιππιάδη), (Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Α.Π.Θ. – Θεσσαλονίκη, 2009)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop),  «Μαθηματικά Δημοτικού – Τα κλάσματα”, (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), «Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση”, (Νάουσα, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), «Το λογισμικό Natural Art”, (Νάουσα, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), «Το λογισμικό Natural Art”, (Θεσσαλονίκη, 2008)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και δημοσίευσή τους σε διακομιστή Web” (με τον Αθανασιάδη Κ.), (Σύρος, 2007)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού Hotpotatoes” (με τους Τζημούλη Οδ, Τερζίδη Σ.), (Γιάννενα, 2007)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων”, (Βέροια – 2005)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), «Αξιοποίηση σχολικού εργαστηρίου για τη διδασκαλία με τις ΝΤ – Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού και διδακτική εφαρμογή”, (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2005)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), «Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση – Παρουσίαση λογισμικού για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού”, Ενδοσχολική Επιμόρφωση (Πολίχνη – Θεσσαλονίκη, 2005)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Το εκπαιδευτικό λογισμικό MICROWORLDS PRO», (Βέροια, 2004)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), «Το εκπαιδευτικό λογισμικό HOTPOTATOES – Παιδαγωγική αξιοποίηση για στήριξη της διδασκαλίας», (Βέροια, 2004)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), «Η διδασκαλία των Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο”, (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2002)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), «Η διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο”, (Θεσσαλονίκη, 1996)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), «Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό”, (Θεσσαλονίκη, 1995)

Δημοσιεύσεις

Βιβλία – Επιστημονικά περιοδικά – Πρακτικά συνεδρίων (με σύστημα κριτών)

 • «Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, [ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια: Σαλονικίδης Ιωάννης]
 • «Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική  Stop Motion Animation”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Τόμος Β΄ σελ. 319–323[ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια Σαλονικίδης Ι.]
 • «e-Γεωγραφία 2.0: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Τόμος Α΄ σελ. 166–176 [ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια Σαλονικίδης Ι.]
 • «e-Μελέτη Περιβάλλοντος: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο”
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ σελ. 153–164 [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2014, επιμέλεια Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • «Ψηφιακό Σχολείο, έργο ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος”
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ σελ. 1-8 [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2014, επιμέλεια Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • «Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια: Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • «Διδακτική αξιοποίηση εφαρμογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης με τη χρήση “σύννεφου λέξεων” (word cloud)”
  (Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, [ISBN : 978-960-89753-7-8], Σύρος 2011)
 • «Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ”
  (Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας  [ISBN 978-960-99301-0-9], σελ. 828-841, e- τυπωθήτω – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 2010)
 • «Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας  [ISBN 978-960-99301-0-9], e- τυπωθήτω – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 2010)
 • «Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Αξονική Συμμετρία”
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Α΄, σελ. 86-92, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009)
 • «Σχολικοί Διαδικτυακοί τόποι: Ελλάδα”
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Β΄, σελ. 273-281, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009)
 • «Τα εκπαιδευτικά σενάρια στο Δημοτικό Σχολείο 2”
  (Αθανασιάδης Κ., Σαλονικίδης Γ. & Σιμωτάς Κ., (2009). Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα [ISBN 978-060-02-2319-4])
 • «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης: Ελληνική Πύλη Παιδείας”
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ [ISBN 978-960-98034-5-8], σελ. 410-415, Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008)
 • «Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση”
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ [ISBN 978-960-98034-5-8], σελ. 497-501, Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008)
 • «Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμοι Α΄& Β΄, Εκδόσεις Μορφωτικής Εστίας Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008 [ISBN 978-960-98034-5-8])
 • «Σχολικές ιστοσελίδες: Η περίπτωση των ελληνικών Γυμνασίων”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Γ΄, σελ. 59-67, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2007)
 • «Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου: Κλίμα-καιρός και το κλίμα της Ελλάδας”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Β΄, 184-193, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2007)
 • «e-Γεωγραφία: Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου”
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη διδακτική φυσικών επιστημών και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, σελ.1174-1183, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007)
  (Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 2007, Τόμος 5 [ ISSN 1791-1281 Online])
 • «Εξερευνώντας την Ελλάδα: Μια εφαρμογή για το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό”
  (Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης», σελ. 25-29, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Βόλος 2006)

Εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο

 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, «Φωτοσύνθεση« – Παρουσίαση PowerPoint
  Περιγραφή: Σχηματική παρουσίαση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης και του τρόπου με τον οποίο το άμυλο φθάνει σε όλα τα μέρη του φυτού.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, «Στα βυζαντινά χρόνια« – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στην Ιστορία της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανάληψη στο μάθημα. Αποτελείται από 10 ασκήσεις (αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενών) στις οποίες δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης (βαθμολογία) σε πραγματικό χρόνο.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, «Τα τρίγωνα« – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 25 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε ενότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των τριγώνων.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, «Τα πολύγωνα” – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 13 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε ενότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των πολυγώνων.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, «Επεξεργασία κειμένου: Σ’ ένα συνοριακό σταθμό”– HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες με τις οποίες θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία ενός κειμένου (κειμενοκεντρική προσέγγιση). Η πρόταση σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης)