Μου αρέσει – Δε μου αρέσει – Wordle

Η διδακτική πρόταση απευθύνεται σε δασκάλους και πληροφορικούς που διδάσκουν στα Δημοτικά σχολεία (ΕΑΕΠ ή Ολοήμερα).

Τάξεις: Δ΄, Ε΄ τάξη ή ΣΤ΄τάξη (αν και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε τάξεις του Γυμνασίου με τις κατάλληλες τροποποιήσεις).

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Το σενάριο αφορά στις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, των Μαθηματικών (στατιστική) και των Τ.Π.Ε. Μπορεί να ενταχθεί σε διαθεματικά σχέδια εργασίας προγραμμάτων της Ευέλικτης Ζώνης.

Ειδικότερα, εξετάζεται κάποιο σχολικό πρόβλημα που έχουν επιλέξει οι μαθητές. Γίνεται διερεύνηση του προβλήματος με τη βοήθεια δημοσκόπησης. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης οπτικοποιούνται και αναλύονται με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής Wordle (http://www.wordle.net).* Οι δραστηριότητες καταλήγουν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των προτάσεων των μαθητών για την επίλυση του προβλήματος.

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Η ανάπτυξη της διδακτικής πρότασης βασίζεται στη μέθοδο των σχεδίων εργασίας (project method). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προάγει την ενεργό συμμετοχή και την ανάπτυξη της δημιουργικής, κριτικής σκέψης των μαθητών, μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, επομένως είναι συμβατή με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2001) και με τα επιμέρους Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των εμπλεκόμενων γνωστικών αντικειμένων (για τις Τ.Π.Ε.:  “Οργανώνω, ταξινομώ και επεξεργάζομαι πληροφορίες”)

Λεξιλόγιο: δημοσκόπηση, στατιστική.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές γνωρίζουν να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο και να αποθηκεύουν στιγμιότυπα οθόνης ως εικόνες.

Οργάνωση διδασκαλίας – Υλικοτεχνική υποδομή:

Η διεξαγωγή της διδακτικής πρότασης  θα πραγματοποιηθεί κυρίως στην τάξη των μαθητών, ενώ στη φάση της ανάλυσης και απεικόνισης των δεδομένων απαιτείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά 2-3 μαθητές.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μοιραστούν σε δύο μεγάλες ομάδες που στη συνέχεια θα χωριστούν σε μικρότερες υπο-ομάδες των 2-3 παιδιών.

Η διδακτική πρόταση υλοποιείται με τον βέλτιστο τρόπο εάν προκύψει συνεργασία εκπαιδευτικού τάξης και πληροφορικού. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός της τάξης πραγματοποιεί το 1ο και 2ο στάδιο, ο πληροφορικός το 3ο στάδιο, ενώ στο 4ο στάδιο γίνεται από κοινού παρουσίαση, συζήτηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Περισσότερα →