Επιμορφωτική δράση – Δημοσιεύσεις

Εισηγήσεις (σε συνέδρια – ημερίδες)

Προφορικές ανακοινώσεις – εισηγήσεις

 • Συνέδριο, “e-Γεωγραφία 2.0: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο” – (Θεσσαλονίκη 2016)
 • Ημερίδα, “Η αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο δημοτικό σχολείο” – (Καστοριά 2015)
 • Ημερίδα, “Τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Μελέτης Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας και ο ιστότοπος e-Μελέτη” – (Θεσσαλονίκη 2015)
 • Ημερίδα, “Ψηφιακά Διαδραστικά Βιβλία: Διδακτική αξιοποίηση στη Γεωγραφία και Μελέτη Περιβάλλοντος” του ΥΠΑΙΘ. Αναζήτηση μαθησιακών αντικειμένων στο ψηφιακό αποθετήριο – (Φλώρινα 2015)
 • Ημερίδα, “Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και το αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο – Μελέτη περίπτωσης, εφαρμογή στη διδακτική πράξη” – (Πιερία 2015)
 • Ημερίδα, “Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα σε μαθησιακά περιβάλλοντα – Παρουσίαση του αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο” – (Λαγκαδάς 2014)
 • Ημερίδα, “Η αξιοποίηση των εμπλουτισμένων ψηφιακών βιβλίων στη διδασκαλία της Γεωγραφίας” – (Θεσσαλονίκη 2014)
 • Συνέδριο, “Ψηφιακό Σχολείο, έργο ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος” – (με Αθανασιάδη Κ, Τάταρη Γ. κ.ά.) – Σύρος 2013
 • Διεθνές Συνέδριο, “Using Virtual Globes and GIS in Digital Geography Textbooks” – (με Antoniou A., Athanasiadis K., Klonari K.) – Αθήνα 2012
 • Ημερίδα, “Ψηφιακό Σχολείο και Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων, από τη θεωρία στην πράξη”, (Θεσσαλονίκη 2012)
 • Συνέδριο, “Διδακτική αξιοποίηση εφαρμογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης με τη χρήση “σύννεφου λέξεων” (word cloud)” – (Σύρος 2011)
 • Ημερίδα, Οι διαδραστικοί πίνακες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Διδακτική αξιοποίηση – (Θεσσαλονίκη, 2010)
 • Ημερίδα, “Επιμόρφωση στα ψηφιακά λογισμικά όλων των τάξεων των σχολείων της περιφέρειάς μας” – (Εύοσμος 2010)
 • Ημερίδα, “Εκπαιδευτικά σενάρια ΤΠΕ στο Δημοτικό: Περίπτωση εφαρμογής στα Μαθηματικά” – (Θεσσαλονίκη, 2009)
 • Συνέδριο, “Σχολικοί διαδικτυακοί τόποι: Ελλάδα” – (Σύρος, 2009)
 • Συνέδριο, “Αξονική Συμμετρία” – (Σύρος, 2009)
 • Ημερίδα, “Εκπαιδευτικά σενάρια στη διδασκαλία μαθημάτων του δημοτικού σχολείου: Παραδείγματα εφαρμογής για τη Γεωγραφία και τα Μαθηματικά” – (Αιγίνιο Πιερίας, 2009)
 • Συνέδριο, “Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης” – (Νάουσα, 2008)
  • “Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης: Ελληνική Πύλη Παιδείας”
  • “Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση”
 • Ημερίδα, “Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Εκπαιδευτικό Λογισμικό”– (Γιαννιτσά, 2008)
  • “Συνοδευτικό λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος”
  • “Παρουσίαση λογισμικού Natural Art”
  • “Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο”
 • Ημερίδα, “Οι Νέες Τεχνολογίες στην Π.Ε.”– (Θέρμη, 2008)
  • “Παρουσίαση λογισμικού Natural Art”
  • “Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο”
 • Ημερίδα, “Διδάσκοντας Μαθηματικά με ΤΠΕ” – (Αρναία Χαλκιδικής, 2008)
 • Ημερίδα, “Εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Π.Ε.”– (Θεσσαλονίκη, 2008)
  • “Παρουσίαση λογισμικού Natural Art”
  • “Αναφορά στο συνοδευτικό ψηφιακό υλικό των νέων σχολικών βιβλίων Δημοτικού”
  • “Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο”
 • Ημερίδα, “Νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικό λογισμικό” – (Θεσσαλονίκη, 2007)
 • Συνέδριο, “Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου: Κλίμα-καιρός και το κλίμα της Ελλάδας” (με τον Τερζίδη Σ.) – (Σύρος, 2007)
 • Συνέδριο, “Σχολικές ιστοσελίδες: Η περίπτωση των ελληνικών Γυμνασίων” (με τον Δαπόντε Ν.) – (Σύρος, 2007)
 • Συνέδριο, “e-Γεωγραφία: Η διδασκαλία της γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου” (με τον Τερζίδη Σ.) – (Γιάννενα, 2007)
 • Ημερίδα, “Ελληνικές εκπαιδευτικές πύλες: Η Ελληνική Πύλη Παιδείας eduportal.gr” – (Αγρίνιο, 2006)
 • Συνέδριο, “Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης: Εξερευνώντας την Ελλάδα” (με τον Αθανασιάδη Κ.) – (Βόλος, 2006)
 • Διεθνής Διαγωνισμός Möbious 2006, Συμμετοχή στην κατηγορία “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”: “e-Γεωγραφία” (Αθήνα, 2006)
 • Ημερίδα, «Διαθεματικότητα και Νέες Τεχνολογίες – Το εκπαιδευτικό λογισμικό Hot Potatoes» – (Κιλκίς, 2005)
 • Διημερίδα, “Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης” –(Βέροια, 2005)
  • “Η αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού: Γλώσσα: Διδακτική πρόταση με την αξιοποίηση ΕΛ/ΛAK – Η Μπουμπούκα”
 • Διημερίδα, “Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης”– (Βέροια, 2004)
  • «Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τις Νέες Τεχνολογίες και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στο Δημοτικό Σχολείο»
  • «Το εκπαιδευτικό λογισμικό MICROWORLDS PRO»
  • «Το εκπαιδευτικό λογισμικό HOTPOTATOES – Παιδαγωγική αξιοποίηση για στήριξη της διδασκαλίας»
 • Συνέδριο, “Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη”, παράλληλη συνεδρία με θέμα: «Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού από την πλευρά των εκπαιδευτικών»– (Βόλος, 2003)
  • Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.: “Ηλεκτρισμός – Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα – διακόπτης”, Φυσική Ε΄ Τάξης
  • HOT POTATOES: “Σ’ ένα συνοριακό σταθμό”, Γλώσσα Στ΄ τάξης
 • Ημερίδα, “Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό Σχολείο” – (Γιαννιτσά, 2003)

Workshops

 • “Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική Stop Motion Animation” – Εύοσμος 2016
 • “Τ.Π.Ε. και Διδασκαλία” – Θεσσαλονίκη [2ο Π.Ε.Κ.] 2015
 • “Εκμάθηση της τεχνικής Stop Motion με θέμα: “Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά” – Εύοσμος 2015
 • “Διδακτικές προσεγγίσεις – Αξιοποίηση της Τέχνης και της τεχνολογίας”, Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου εμπλουτισμού διδακτικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος για το Ψηφιακό Σχολείο- Λαγκαδάς 2012
 • “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών-πολλαπλασιαστών σε θέματα αξιοποίησης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην τάξη”, (Θεσσαλονίκη 2012)
 • “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής που θα διδάξουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά ΕΑΕΠ”, (Θεσσαλονίκη 2011)
 • Επιμόρφωση επιμορφωτών στο έργο: «Νέο Σχολείο – Η μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» με θέμα: «Εφαρμογές Web 2.0», (Αθήνα 2010)
 • Εργαστηριακή επιμόρφωση, “Ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων”, (Θεσσαλονίκη 2010)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), “Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ” (με τους Αθανασιάδη Κ., Σιμωτά Κ.), (Νάουσα, 2010)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop),  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο Δημοτικό Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη,  (με τον Γ. Φιλιππιάδη), (Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Α.Π.Θ. – Θεσσαλονίκη, 2009)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop),  “Μαθηματικά Δημοτικού – Τα κλάσματα”, (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), “Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση”, (Νάουσα, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), “Το λογισμικό Natural Art”, (Νάουσα, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), “Το λογισμικό Natural Art”, (Θεσσαλονίκη, 2008)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), “Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και δημοσίευσή τους σε διακομιστή Web” (με τον Αθανασιάδη Κ.), (Σύρος, 2007)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), “Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού Hotpotatoes” (με τους Τζημούλη Οδ, Τερζίδη Σ.), (Γιάννενα, 2007)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), “Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων”, (Βέροια – 2005)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), “Αξιοποίηση σχολικού εργαστηρίου για τη διδασκαλία με τις ΝΤ – Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού και διδακτική εφαρμογή”, (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2005)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), “Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση – Παρουσίαση λογισμικού για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού”, Ενδοσχολική Επιμόρφωση (Πολίχνη – Θεσσαλονίκη, 2005)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Το εκπαιδευτικό λογισμικό MICROWORLDS PRO», (Βέροια, 2004)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), «Το εκπαιδευτικό λογισμικό HOTPOTATOES – Παιδαγωγική αξιοποίηση για στήριξη της διδασκαλίας», (Βέροια, 2004)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), “Η διδασκαλία των Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο”, (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2002)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), “Η διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο”, (Θεσσαλονίκη, 1996)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), “Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό”, (Θεσσαλονίκη, 1995)

Δημοσιεύσεις

Βιβλία – Επιστημονικά περιοδικά – Πρακτικά συνεδρίων (με σύστημα κριτών)

 • Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, [ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια: Σαλονικίδης Ιωάννης]
 • “Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική  Stop Motion Animation”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Τόμος Β΄ σελ. 319–323[ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια Σαλονικίδης Ι.]
 • “e-Γεωγραφία 2.0: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Τόμος Α΄ σελ. 166–176 [ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια Σαλονικίδης Ι.]
 • “e-Μελέτη Περιβάλλοντος: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο”
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ σελ. 153–164 [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2014, επιμέλεια Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • “Ψηφιακό Σχολείο, έργο ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος”
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ σελ. 1-8 [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2014, επιμέλεια Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια: Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • “Διδακτική αξιοποίηση εφαρμογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης με τη χρήση “σύννεφου λέξεων” (word cloud)”
  (Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, [ISBN : 978-960-89753-7-8], Σύρος 2011)
 • “Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ”
  (Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας  [ISBN 978-960-99301-0-9], σελ. 828-841, e- τυπωθήτω – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 2010)
 • Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας  [ISBN 978-960-99301-0-9], e- τυπωθήτω – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 2010)
 • “Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Αξονική Συμμετρία”
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Α΄, σελ. 86-92, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009)
 • “Σχολικοί Διαδικτυακοί τόποι: Ελλάδα”
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Β΄, σελ. 273-281, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009)
 • “Τα εκπαιδευτικά σενάρια στο Δημοτικό Σχολείο 2”
  (Αθανασιάδης Κ., Σαλονικίδης Γ. & Σιμωτάς Κ., (2009). Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα [ISBN 978-060-02-2319-4])
 • “Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης: Ελληνική Πύλη Παιδείας”
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ [ISBN 978-960-98034-5-8], σελ. 410-415, Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008)
 • “Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση”
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ [ISBN 978-960-98034-5-8], σελ. 497-501, Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008)
 • “Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμοι Α΄& Β΄, Εκδόσεις Μορφωτικής Εστίας Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008 [ISBN 978-960-98034-5-8])
 • “Σχολικές ιστοσελίδες: Η περίπτωση των ελληνικών Γυμνασίων”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Γ΄, σελ. 59-67, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2007)
 • “Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου: Κλίμα-καιρός και το κλίμα της Ελλάδας”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Β΄, 184-193, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2007)
 • “e-Γεωγραφία: Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου”
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη διδακτική φυσικών επιστημών και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, σελ.1174-1183, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007)
  (Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 2007, Τόμος 5 [ ISSN 1791-1281 Online])
 • “Εξερευνώντας την Ελλάδα: Μια εφαρμογή για το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό”
  (Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης», σελ. 25-29, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Βόλος 2006)

Εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο

 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, Φωτοσύνθεση – Παρουσίαση PowerPoint
  Περιγραφή: Σχηματική παρουσίαση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης και του τρόπου με τον οποίο το άμυλο φθάνει σε όλα τα μέρη του φυτού.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, Στα βυζαντινά χρόνια – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στην Ιστορία της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανάληψη στο μάθημα. Αποτελείται από 10 ασκήσεις (αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενών) στις οποίες δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης (βαθμολογία) σε πραγματικό χρόνο.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, Τα τρίγωνα – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 25 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε ενότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των τριγώνων.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, Τα πολύγωνα” – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 13 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε ενότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των πολυγώνων.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, Επεξεργασία κειμένου: Σ’ ένα συνοριακό σταθμό”– HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες με τις οποίες θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία ενός κειμένου (κειμενοκεντρική προσέγγιση). Η πρόταση σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης)

Απαντήστε

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.