Επιμορφωτική δράση – Δημοσιεύσεις

Εισηγήσεις (σε συνέδρια – ημερίδες)

Προφορικές ανακοινώσεις – εισηγήσεις

 • Συνέδριο, “e-Γεωγραφία 2.0: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο” – (Θεσσαλονίκη 2016)
 • Ημερίδα, “Η αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο δημοτικό σχολείο” – (Καστοριά 2015)
 • Ημερίδα, “Τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Μελέτης Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας και ο ιστότοπος e-Μελέτη” – (Θεσσαλονίκη 2015)
 • Ημερίδα, “Ψηφιακά Διαδραστικά Βιβλία: Διδακτική αξιοποίηση στη Γεωγραφία και Μελέτη Περιβάλλοντος” του ΥΠΑΙΘ. Αναζήτηση μαθησιακών αντικειμένων στο ψηφιακό αποθετήριο – (Φλώρινα 2015)
 • Ημερίδα, “Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και το αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο – Μελέτη περίπτωσης, εφαρμογή στη διδακτική πράξη” – (Πιερία 2015)
 • Ημερίδα, “Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα σε μαθησιακά περιβάλλοντα – Παρουσίαση του αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο” – (Λαγκαδάς 2014)
 • Ημερίδα, “Η αξιοποίηση των εμπλουτισμένων ψηφιακών βιβλίων στη διδασκαλία της Γεωγραφίας” – (Θεσσαλονίκη 2014)
 • Συνέδριο, “Ψηφιακό Σχολείο, έργο ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος” – (με Αθανασιάδη Κ, Τάταρη Γ. κ.ά.) – Σύρος 2013
 • Διεθνές Συνέδριο, “Using Virtual Globes and GIS in Digital Geography Textbooks” – (με Antoniou A., Athanasiadis K., Klonari K.) – Αθήνα 2012
 • Ημερίδα, “Ψηφιακό Σχολείο και Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων, από τη θεωρία στην πράξη”, (Θεσσαλονίκη 2012)
 • Συνέδριο, “Διδακτική αξιοποίηση εφαρμογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης με τη χρήση “σύννεφου λέξεων” (word cloud)” – (Σύρος 2011)
 • Ημερίδα, Οι διαδραστικοί πίνακες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Διδακτική αξιοποίηση – (Θεσσαλονίκη, 2010)
 • Ημερίδα, “Επιμόρφωση στα ψηφιακά λογισμικά όλων των τάξεων των σχολείων της περιφέρειάς μας” – (Εύοσμος 2010)
 • Ημερίδα, “Εκπαιδευτικά σενάρια ΤΠΕ στο Δημοτικό: Περίπτωση εφαρμογής στα Μαθηματικά” – (Θεσσαλονίκη, 2009)
 • Συνέδριο, “Σχολικοί διαδικτυακοί τόποι: Ελλάδα” – (Σύρος, 2009)
 • Συνέδριο, “Αξονική Συμμετρία” – (Σύρος, 2009)
 • Ημερίδα, “Εκπαιδευτικά σενάρια στη διδασκαλία μαθημάτων του δημοτικού σχολείου: Παραδείγματα εφαρμογής για τη Γεωγραφία και τα Μαθηματικά” – (Αιγίνιο Πιερίας, 2009)
 • Συνέδριο, “Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης” – (Νάουσα, 2008)
  • “Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης: Ελληνική Πύλη Παιδείας”
  • “Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση”
 • Ημερίδα, “Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Εκπαιδευτικό Λογισμικό”– (Γιαννιτσά, 2008)
  • “Συνοδευτικό λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος”
  • “Παρουσίαση λογισμικού Natural Art”
  • “Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο”
 • Ημερίδα, “Οι Νέες Τεχνολογίες στην Π.Ε.”– (Θέρμη, 2008)
  • “Παρουσίαση λογισμικού Natural Art”
  • “Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο”
 • Ημερίδα, “Διδάσκοντας Μαθηματικά με ΤΠΕ” – (Αρναία Χαλκιδικής, 2008)
 • Ημερίδα, “Εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Π.Ε.”– (Θεσσαλονίκη, 2008)
  • “Παρουσίαση λογισμικού Natural Art”
  • “Αναφορά στο συνοδευτικό ψηφιακό υλικό των νέων σχολικών βιβλίων Δημοτικού”
  • “Η παρουσία των σχολείων της ΠΕ στο διαδίκτυο”
 • Ημερίδα, “Νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικό λογισμικό” – (Θεσσαλονίκη, 2007)
 • Συνέδριο, “Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου: Κλίμα-καιρός και το κλίμα της Ελλάδας” (με τον Τερζίδη Σ.) – (Σύρος, 2007)
 • Συνέδριο, “Σχολικές ιστοσελίδες: Η περίπτωση των ελληνικών Γυμνασίων” (με τον Δαπόντε Ν.) – (Σύρος, 2007)
 • Συνέδριο, “e-Γεωγραφία: Η διδασκαλία της γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου” (με τον Τερζίδη Σ.) – (Γιάννενα, 2007)
 • Ημερίδα, “Ελληνικές εκπαιδευτικές πύλες: Η Ελληνική Πύλη Παιδείας eduportal.gr” – (Αγρίνιο, 2006)
 • Συνέδριο, “Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης: Εξερευνώντας την Ελλάδα” (με τον Αθανασιάδη Κ.) – (Βόλος, 2006)
 • Διεθνής Διαγωνισμός Möbious 2006, Συμμετοχή στην κατηγορία “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”: “e-Γεωγραφία” (Αθήνα, 2006)
 • Ημερίδα, «Διαθεματικότητα και Νέες Τεχνολογίες – Το εκπαιδευτικό λογισμικό Hot Potatoes» – (Κιλκίς, 2005)
 • Διημερίδα, “Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης” –(Βέροια, 2005)
  • “Η αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού: Γλώσσα: Διδακτική πρόταση με την αξιοποίηση ΕΛ/ΛAK – Η Μπουμπούκα”
 • Διημερίδα, “Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης”– (Βέροια, 2004)
  • «Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τις Νέες Τεχνολογίες και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στο Δημοτικό Σχολείο»
  • «Το εκπαιδευτικό λογισμικό MICROWORLDS PRO»
  • «Το εκπαιδευτικό λογισμικό HOTPOTATOES – Παιδαγωγική αξιοποίηση για στήριξη της διδασκαλίας»
 • Συνέδριο, “Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη”, παράλληλη συνεδρία με θέμα: «Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού από την πλευρά των εκπαιδευτικών»– (Βόλος, 2003)
  • Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.: “Ηλεκτρισμός – Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα – διακόπτης”, Φυσική Ε΄ Τάξης
  • HOT POTATOES: “Σ’ ένα συνοριακό σταθμό”, Γλώσσα Στ΄ τάξης
 • Ημερίδα, “Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό Σχολείο” – (Γιαννιτσά, 2003)

Workshops

 • “Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική Stop Motion Animation” – Εύοσμος 2016
 • “Τ.Π.Ε. και Διδασκαλία” – Θεσσαλονίκη [2ο Π.Ε.Κ.] 2015
 • “Εκμάθηση της τεχνικής Stop Motion με θέμα: “Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά” – Εύοσμος 2015
 • “Διδακτικές προσεγγίσεις – Αξιοποίηση της Τέχνης και της τεχνολογίας”, Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου εμπλουτισμού διδακτικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος για το Ψηφιακό Σχολείο- Λαγκαδάς 2012
 • “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών-πολλαπλασιαστών σε θέματα αξιοποίησης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην τάξη”, (Θεσσαλονίκη 2012)
 • “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής που θα διδάξουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά ΕΑΕΠ”, (Θεσσαλονίκη 2011)
 • Επιμόρφωση επιμορφωτών στο έργο: «Νέο Σχολείο – Η μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» με θέμα: «Εφαρμογές Web 2.0», (Αθήνα 2010)
 • Εργαστηριακή επιμόρφωση, “Ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων”, (Θεσσαλονίκη 2010)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), “Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ” (με τους Αθανασιάδη Κ., Σιμωτά Κ.), (Νάουσα, 2010)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop),  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο Δημοτικό Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη,  (με τον Γ. Φιλιππιάδη), (Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Α.Π.Θ. – Θεσσαλονίκη, 2009)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop),  “Μαθηματικά Δημοτικού – Τα κλάσματα”, (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), “Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση”, (Νάουσα, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), “Το λογισμικό Natural Art”, (Νάουσα, 2008)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), “Το λογισμικό Natural Art”, (Θεσσαλονίκη, 2008)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), “Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και δημοσίευσή τους σε διακομιστή Web” (με τον Αθανασιάδη Κ.), (Σύρος, 2007)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), “Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού Hotpotatoes” (με τους Τζημούλη Οδ, Τερζίδη Σ.), (Γιάννενα, 2007)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), “Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων”, (Βέροια – 2005)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), “Αξιοποίηση σχολικού εργαστηρίου για τη διδασκαλία με τις ΝΤ – Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού και διδακτική εφαρμογή”, (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2005)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), “Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση – Παρουσίαση λογισμικού για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού”, Ενδοσχολική Επιμόρφωση (Πολίχνη – Θεσσαλονίκη, 2005)
 • Εργαστηριακή εφαρμογή (workshop), «Το εκπαιδευτικό λογισμικό MICROWORLDS PRO», (Βέροια, 2004)
 • Εργαστηριακή παρουσίαση (tutorial), «Το εκπαιδευτικό λογισμικό HOTPOTATOES – Παιδαγωγική αξιοποίηση για στήριξη της διδασκαλίας», (Βέροια, 2004)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), “Η διδασκαλία των Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο”, (Εύοσμος – Θεσσαλονίκη, 2002)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), “Η διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο”, (Θεσσαλονίκη, 1996)
 • Ενδοσχολική Επιμόρφωση (workshop), “Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό”, (Θεσσαλονίκη, 1995)

Δημοσιεύσεις

Βιβλία – Επιστημονικά περιοδικά – Πρακτικά συνεδρίων (με σύστημα κριτών)

 • Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, [ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια: Σαλονικίδης Ιωάννης]
 • “Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική  Stop Motion Animation”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Τόμος Β΄ σελ. 319–323[ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια Σαλονικίδης Ι.]
 • “e-Γεωγραφία 2.0: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Τόμος Α΄ σελ. 166–176 [ ISBN: 978-960-99301-2-3, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια Σαλονικίδης Ι.]
 • “e-Μελέτη Περιβάλλοντος: Δικτυακός τόπος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο”
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ σελ. 153–164 [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2014, επιμέλεια Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • “Ψηφιακό Σχολείο, έργο ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος”
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ σελ. 1-8 [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2014, επιμέλεια Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ημαθίας, [ ISBN: 978-960-99301-1-6, Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, Θεσσαλονίκη 2016, επιμέλεια: Σαμαρά Θ., Σαλονικίδης Ι., Κουσλόγλου Μ & Ν. Τζιμόπουλος]
 • “Διδακτική αξιοποίηση εφαρμογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης με τη χρήση “σύννεφου λέξεων” (word cloud)”
  (Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, [ISBN : 978-960-89753-7-8], Σύρος 2011)
 • “Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ”
  (Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας  [ISBN 978-960-99301-0-9], σελ. 828-841, e- τυπωθήτω – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 2010)
 • Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας  [ISBN 978-960-99301-0-9], e- τυπωθήτω – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 2010)
 • “Εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο: Αξονική Συμμετρία”
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Α΄, σελ. 86-92, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009)
 • “Σχολικοί Διαδικτυακοί τόποι: Ελλάδα”
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Β΄, σελ. 273-281, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009)
 • “Τα εκπαιδευτικά σενάρια στο Δημοτικό Σχολείο 2”
  (Αθανασιάδης Κ., Σαλονικίδης Γ. & Σιμωτάς Κ., (2009). Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα [ISBN 978-060-02-2319-4])
 • “Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης: Ελληνική Πύλη Παιδείας”
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ [ISBN 978-960-98034-5-8], σελ. 410-415, Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008)
 • “Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων WordPress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση”
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμος Β΄ [ISBN 978-960-98034-5-8], σελ. 497-501, Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008)
 • “Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας” (επιμέλεια)
  (Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Τόμοι Α΄& Β΄, Εκδόσεις Μορφωτικής Εστίας Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2008 [ISBN 978-960-98034-5-8])
 • “Σχολικές ιστοσελίδες: Η περίπτωση των ελληνικών Γυμνασίων”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Γ΄, σελ. 59-67, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2007)
 • “Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου: Κλίμα-καιρός και το κλίμα της Ελλάδας”
  (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Τόμος Β΄, 184-193, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2007)
 • “e-Γεωγραφία: Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη χρήση του διαδικτύου”
  (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη διδακτική φυσικών επιστημών και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, σελ.1174-1183, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007)
  (Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 2007, Τόμος 5 [ ISSN 1791-1281 Online])
 • “Εξερευνώντας την Ελλάδα: Μια εφαρμογή για το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό”
  (Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης», σελ. 25-29, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Βόλος 2006)

Εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο

 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, Φωτοσύνθεση – Παρουσίαση PowerPoint
  Περιγραφή: Σχηματική παρουσίαση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης και του τρόπου με τον οποίο το άμυλο φθάνει σε όλα τα μέρη του φυτού.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, Στα βυζαντινά χρόνια – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στην Ιστορία της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανάληψη στο μάθημα. Αποτελείται από 10 ασκήσεις (αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενών) στις οποίες δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης (βαθμολογία) σε πραγματικό χρόνο.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, Τα τρίγωνα – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 25 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε ενότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των τριγώνων.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, Τα πολύγωνα” – HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 13 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε ενότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των πολυγώνων.
 • Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ e-yliko, Επεξεργασία κειμένου: Σ’ ένα συνοριακό σταθμό”– HTML, Java, HotPotatoes
  Περιγραφή: Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες με τις οποίες θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία ενός κειμένου (κειμενοκεντρική προσέγγιση). Η πρόταση σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης)

1 σχόλιο

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  19 Δεκεμβρίου 2022 @ 22:37

  αγαπητέ συνάδελφε καλησπέρα
  ονομάζομαι Αθανασιάδης Γιώργος και είμαι δάσκαλος σε σχολείο της Έδεσσας. Ετοιμάζω τα δικαιολογητικά μου για την επιλογή διευθυντών και δυστυχώς δεν μπορώ να βρω πουθενά τα πρακτικά του 1ου συνεδρίου που έγινε στη Νάουσα το 2017, στο οποίο ήμουν εισηγητής. Θα σε παρακαλούσα αν μπορείς να με βοηθήσεις. Το email μου : georathana@gmail.com τηλ 6972970070
  σε ευχαριστώ

Απαντήστε

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.