Προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Υπήρχαν ποτέ;…