Σχετικά με τα θέματα πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ