Αριστεία & Καινοτομία στην εκπαίδευση

Μάλλον θα γνωρίζετε για την εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων στις 13 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Αριστεία και Καινοτομία στην εκπαίδευση» . Η εκδήλωση είχε ως σκοπό την ηθική επιβράβευση (απονομή αναμνηστικού και παρουσίαση έργου) όσων εκπαιδευτικών είχαν βραβευθεί για το έργο τους σε διεθνείς και ελληνικούς διαγωνισμούς την […]

Περισσότερα