Βιβλιοblogoπαίχνιδο

Ο Ars longa Vita Brevis με κάλεσε στο Βιβλιοblogoπαίχνιδο με τους εξής κανόνες: 1. Πιάνουμε το βιβλίο που βρίσκεται πιο κοντά μας αυτή τη στιγμή. 2. Το ανοίγουμε στη σελίδα 123 (αν είναι μικρό, παίρνουμε το επόμενο κοντύτερα σε μας, που να έχει τουλάχιστον 123 σελίδες). 3. Βρίσκουμε την πέμπτη πρόταση. 4. Αντιγράφουμε τις επόμενες […]

Περισσότερα