Τεχνικές προδιαγραφές του Μαθητικού Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή