Διαγωνισμός σχολικών ιστοσελίδων 2009 – Α΄φάση

Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού για τη Βράβευση Σχολικών Δικτυακών Τόπων -2009 που διοργανώνει η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε http://e-diktyo.eu) και η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών «Μιχάλης Δερτούζος» (http://ekped.gr) σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ http://www.sch.gr).

Μετά τον έλεγχο προκρίθηκαν 464 δικτυακοί τόποι σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης.

[note]Μπορείτε να δείτε τους δικτυακούς τόπους εάν κατεβάσετε το αρχείο: Α΄ φάση διαγωνισμού 2009
[/note]

[warning]Υποβολή ενστάσεων μέχρι 10 Ιανουαρίου 2009 στη διεύθυνση stsovol at sch dot gr [Σπύρος Τσοβόλας – Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού]. [/warning]


Η Β΄ φάση, κατά την οποία θα αξιολογηθούν οι δικτυακοί τόποι, θα ξεκινήσει 1 Φεβρουαρίου 2009.