Ερωτήσεις για την πιστοποίηση ΤΠΕ Β΄ επιπέδου

Στη διεύθυνση https://salnk.eduportal.gr/p2_tpe/ ανάρτησα νέο υλικό για την πιστοποίηση Β΄ επιπέδου.
Προς το παρόν το ανανεωμένο υλικό αποτελείταιαπό 85 ερωτήσεις που καλύπτουν το Γενικό μέρος και 150 ερωτήσεις που καλύπτουν το Ειδικό μέρος του κλάδου ΠΕ60/70 του Αναλυτικού Προγράμματος της Επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου.