Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής για την Πληροφορική στο δημοτικό σχολείο

Η Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο

Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής

Η Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βρισκόμαστε σε μια εποχή νέων προκλήσεων στην οποία οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες, πέρα από το ρόλο που έχουν παγκόσμια στην κοινωνία και στην οικονομία, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης με στόχο οι αυριανοί πολίτες να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν όχι μόνο την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης της νέας τεχνολογίας όσο και την οικοδόμηση κριτικής σκέψης για την εφαρμογή και τη χρήση της.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η εκπαίδευση στην Πληροφορική θα πρέπει να προσφέρει στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο της σύγχρονης όσο και της μελλοντικής κοινωνίας. Έτσι θα αποφευχθούν νέες ανισότητες, νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού (που πλέον είναι βαθύτερες και ταχύτερες) και πρόσθετες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας.

Η ομαλή ενσωμάτωση της Πληροφορικής καθώς και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) καθώς και η παιδαγωγική και διδακτική τους ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πλέον κεντρικός στόχος σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τα πανεπιστήμια, τα λύκεια, τα γυμνάσια, τις σχολές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και το δημοτικό, κανένας εκπαιδευτικός χώρος δεν έμεινε χωρίς να εντάξει – στον ένα ή στον άλλο βαθμό – τα νέα εργαλεία αναπαράστασης, επικοινωνίας και σκέψης.

Περισσότερα →