Διδακτικές προτάσεις για ΠΕ70 με χρήση εργαστηρίου