Διδακτικές προτάσεις για ΠΕ70 με χρήση εργαστηρίου

Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται προτάσεις διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ που απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για κάθε διδακτική πρόταση υπάρχει μια σύντομη περιγραφή και η δυνατότητα για χρήση online ή για “κατέβασμα” στον προσωπικό σας ΗΥ.

Σημειώστε πως όλο το υλικό της σελίδας αυτής προσφέρεται για εκπαιδευτική χρήση “ως έχει”. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε τον ή τους δημιουργούς. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα φύλλα εργασίας ανάλογα με τις διδακτικές σας ανάγκες όχι όμως τις πολυμεσικές εφαρμογές που συνοδεύουν ορισμένα από αυτά.

Περιγραφή: Η δραστηριότητα αφορά στα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 25 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε ενότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των τριγώνων.Η πρόταση σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης)
Δημιουργός: Σαλονικίδης Ιωάννης

download
zip 306kb

Περιγραφή: Σειρά μαθημάτων για τα τετράπλευρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 29 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε ενότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των τετραπλεύρων.Η πρόταση σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης)
Δημιουργός: Σαλονικίδης Ιωάννης

download
zip 443kb

Περιγραφή: Σειρά μαθημάτων για τα πολύγωνα. Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (παρουσίαση & εξάσκηση) είτε για επανάληψη σε ολόκληρη την ενότητα. Αποτελείται από 13 ιστοσελίδες. Περιέχουν θεωρία και ασκήσεις για κάθε μάθημα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων για ολόκληρη την ενότητα των πολυγώνων. Η πρόταση σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης)
Δημιουργός: Σαλονικίδης Ιωάννης

download
zip 283kb

Περιγραφή: Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην κατανόηση και επεξεργασία κειμένου. Παράλληλα προσφέρονται ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού [επίθετα, αντικείμενο ρήματος σε πρόταση] καθώς και υλικό για πρόσθετες δραστηριότητες [φύλλα εργασίας για παραγωγή περιγραφικού λόγου, κρυπτόλεξο κ.ά.] Η πρόταση σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης)
Δημιουργός: Σαλονικίδης Ιωάννης

download
zip 427kb

Περιγραφή: Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες με τις οποίες θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία ενός κειμένου (κειμενοκεντρική προσέγγιση). Η πρόταση σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης)
Δημιουργός: Σαλονικίδης Ιωάννης

download
zip 191kb

Περιγραφή: Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων με τις οποίες θα βοηθήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία ενός κειμένου και κατ’ επέκταση τη δομή του γλωσσικού συστήματος (κειμενοκεντρική προσέγγιση). Επιπλέον περιλαμβάνονται οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού. Η πρόταση αυτή σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης). Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση και άλλων μέσων ή δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό.
Δημιουργός: Σαλονικίδης Ιωάννης

download
zip 279kb

Περιγραφή: Παράδειγμα διδασκαλίας γραμματικού φαινομένου. Συνοδεύεται από ασκήσεις αναγνώρισης του γραμματικού φαινομένου και εξάσκησης. Κατάλληλη για επανάληψη και φροντιστηριακή διδασκαλία. Η πρόταση σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από δίκτυο υπολογιστών (με χρήση του προγράμματος περιήγησης).
Δημιουργός: Σαλονικίδης Ιωάννης

download
zip 72,3kb

Περιγραφή: Δραστηριότητα παραγωγής αφηγηματικού – ελλειπτικού λόγου (κόμικ) κατάλληλο για εργασία σε ομάδες. Στη δραστηριότητα αυτή είναι δυνατή η χρήση και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού λογισμικού της Γ-Δ τάξης δημοτικού.
Δημιουργός: Σαλονικίδης Ιωάννης

download
zip 100kb

Περιγραφή: Η πρόταση διδασκαλίας “Τα κλάσματα” περιλαμβάνει μια σειρά τεσσάρων μαθημάτων [εισαγωγικές έννοιες, κλασματικές μονάδες, κλασματικοί αριθμοί, ισοδύναμα κλάσματα] για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας της Γ΄ τάξης Δημοτικού. Πρόκειται για μια εργασία που αξιοποιεί τους φυλλομετρητές (browsers) που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Περιλαμβάνει επτά ιστοσελίδες και 14 ασκήσεις. Κατάλληλη για αρχική διδασκαλία, επανάληψη, φροντιστηριακή διδασκαλία, αξιολόγηση.
Δημιουργός: Σαλονικίδης Ιωάννης

download
zip 1,28Mb

Περιγραφή: Σειρά δραστηριοτήτων για την κατανόηση της έννοιας του κλάσματος με αφετηρία τις κλασματικές μονάδες. Ως αφετηρία τίθεται το γεγονός πως ορισμένες σημαίες χωρών αποτελούνται από λωρίδες υφάσματος [κλασματικές μονάδες] που συνθέτουν το όλον [σημαία]. Η διδακτική πρόταση μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Αποτελείται από οκτώ δραστηριότητες και αξιοποιεί τους φυλλομετρητές (browsers) που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Δημιουργός: Σαλονικίδης Ιωάννης

download
zip 295kb