Εξετάσεις πιστοποίησης ΤΠΕ Β΄επιπέδου, μετά το Πάσχα 2013