Φορητά εργαστήρια σε 1138 Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Πρόσφατα ο Υπουργός Παιδείας απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη σκοπιμότητα προμήθειας κινητών εργαστηρίων ΗΥ σε 1138 Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ και σε 1760 Γυμνάσια είπε τα εξής: “Το κινητό εργαστήριο ΗΥ

α) δίνει τη δυνατότητα να μετακινείται εξοπλισμός στη σχολή αίθουσα, σε διαφορετικές τάξεις, για οιοδήποτε μάθημα, αντί να μετακινούνται οι μαθητές στο Φορητά ...βιβλίαεργαστήριο πληροφορικής
β) οι φορητοί Η/Υ απαιτούν λιγότερο χώρο και άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αίθουσες τμημάτων χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ειδικής αίθουσας/εργαστηρίου
γ) με ισάξιο κόστος επένδυσης καλύπτεται μεγαλύτερος αριθμός μαθητών (ωφελούμενων)
δ) η προμήθεια «κινητών εργαστηρίων Πληροφορικής» έχει ως στόχο να χρησιμοποιηθούν τόσο αυτόνομα όσο και σε συνδυασμό με τα Διαδραστικά συστήματα, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω των Η/Υ θα μπορεί να γίνει χρήση όλων των παρεχομένων ψηφιακών υπηρεσιών και του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.”
Επίσης:  «η προμήθεια ‘κινητών εργαστηρίων πληροφορικής’ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία του Ψηφιακού Σχολείου” .Επιπλέον:
Α. Τα κινητά εργαστήρια πληροφορικής, αφορούν στην ουσία κινητές τάξεις
Β.Μια κινητή τάξη ανταποκρίνεται στις ανάγκες για χώρο και τεχνολογικά μέσα, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τη δυνατότητα μετατροπής σε ελάχιστο χρόνο, οιασδήποτε αίθουσας σε διαδραστική πολυμεσική τάξη.
Γ. Η κινητή τάξη επιτρέπει τη χρήση υπολογιστών και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε διαφορετικές τάξεις, για διαφορετικά μαθήματα, καθώς και για ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες.
Δ. Τα κινητά εργαστήρια εμφανίζουν πλεονεκτήματα όπως ότι είναι μεταφέρσιμα από τη μια τάξη στην άλλη, παρέχουν καλύτερη ασφάλεια αφού κλειδώνονται σε ειδικά ερμάρια και μπορούν να φυλαχθούν  προστατευόμενους χώρους του σχολείου, δεν απαιτούν ειδικές αίθουσες  έχοντας υπόψη τους περιορισμένους χώρους του σχολείου, ευελιξία χρήσης αφού δεν απαιτείται μετακίνηση μαθητών και μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά μα τα διαδραστικά συστήματα μέσα στην τάξη.”

Να σημειώσω επίσης πως η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 18.920.000 ευρώ (κονδύλι ΕΣΠΑ).

Με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται επαρκής η αιτιολόγηση.
Έλα όμως που υπάρχει και η πραγματικότητα!

Αρχικά να τονίσουμε πως οι φορητοί ΗΥ έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής κι επισκευάζονται με δυσκολία (και πανάκριβα). Εάν χαλάσει οποιοδήποτε μέρος του φορητού είναι πρακτικά για πέταμα.
Έπειτα μιλάμε για φορητά εργαστήρια, δηλ. θα μετακινούνται καθημερινά σε τάξεις. Γνωρίζουν οι σύμβουλοι του υπουργού πως τα περισσότερα σχολεία έχουν σκάλες; Δηλ. κάθε διδακτική ώρα μερικοί μπρατσωμένοι θα παίρνουν το ερμάριο παραμάσχαλα;
Αναφέρεται πως “η προμήθεια «κινητών εργαστηρίων Πληροφορικής» έχει ως στόχο να χρησιμοποιηθούν τόσο αυτόνομα όσο και σε συνδυασμό με τα Διαδραστικά συστήματα” . Αλλά σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας εργαστηρίων πληροφορικής (σελ. 11 “9. Διαχείριση και χρήση του κινητού εργαστηρίου” ) αυτό δεν επιτρέπεται.
“…μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αίθουσες τμημάτων χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ειδικής αίθουσας/εργαστηρίου” . Και οι προδιαγραφές ασφάλειας, σωστής στάσης σώματος κλπ.; Στα θρανία δεν θα καταλήξουν οι φορητοί; Και τι θα γίνει με την περίφημη μελέτη για την επίδραση των ασύρματων δικτύων; (θυμάμαι πως το ΠΣΔ πριν 2 χρόνια είχε στείλει σχετικά κείμενα στα σχολεία, όπου τόνιζε πως δεν θα πρέπει να γίνεται εγκατάσταση ασύρματων δικτύων χωρίς μελέτη.)
“… παρέχουν καλύτερη ασφάλεια αφού κλειδώνονται σε ειδικά ερμάρια και μπορούν να φυλαχθούν  προστατευόμενους χώρους του σχολείου…” Αυτό μοιάζει με ανέκδοτο. Γνωρίζω σχολεία στην περιοχή μου που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κλάπηκαν τα ..κουφώματα αλουμινίου και όλα τα θερμαντικά σώματα!

Θα πει κανείς πως αυτά είναι ψιλοπράγματα. Με λίγη καλή διάθεση όλα βολεύονται. Εγώ πάλι είναι σαν να βλέπω το ίδιο έργο ξανά και ξανά. Σχεδόν 19.000.000 ευρώ για τεχνολογικό εξοπλισμό, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη.

Μα καλά δεν σκέφτηκε κανείς πως με τα ίδια χρήματα θα μπορούσαν να αγοραστούν σχεδόν 400.000 (καλά λογοτεχνικά) βιβλία;

Μήπως η καλύτερη επένδυση θα ήταν οι “κινητές βιβλιοθήκες”;

ΥΓ: ..τουλάχιστον θα ήταν ασφαλή τα βιβλία. Σιγά οι διαρρήκτες να μην ενδιαφέρονταν για βιβλία…

ΥΓ2: Άσε που θα καλύπταμε άνετα τα σημεία α, β, γ της αιτιολόγησης χωρίς την παραμικρή αλλαγή.