Πρόταση του e-Δικτύου για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση