Πρόταση του e-Δικτύου για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για την Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε)

Ερμούπολη, 03-11-2008, Αρ. Πρωτ. 31

Προς:
1.    Τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη
2.    Τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
3.    Γενικό Γραμματέα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτριο Πλατή
4.    Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
5.    Προϊστάμενο του Γραφείου της ΚτΠ
6.    Προϊστάμενο της Ε.Υ.Ε.
7.    Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΘΕΜΑ: Πρόταση του e-Δικτύου για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Εξειδικεύοντας τις ιδέες που διατυπώθηκαν σε προηγούμενο κείμενο του e-Δικτύου, που σας έχουμε στείλει (Τα επτά εμπόδια για την ομαλή ένταξη των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) / 24-10-2007, www.e-diktyo.eu ) και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα εργαλεία (web 2.0) και τα τρέχοντα δεδομένα διατυπώνουμε την πρότασή μας για την ένταξη των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» στην εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε).

Είναι γνωστό σε όλους ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ-Ε ξεκίνησε με έργα του ΚΠΣ, όπως η ΟΔΥΣΣΕΙΑ (1997-2002), που είχαν χαρακτήρα πιλοτικό. Με αυτά δημιουργήθηκαν υποδομές, εργαστήρια, δίκτυα, εκπαιδευτικά λογισμικά και παράλληλα επιμορφώθηκαν σε Πανεπιστημιακές Μονάδες οι πρώτοι 120 Επιμορφωτές-ΤΠΕ. Έγινε προσπάθεια να επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά «Ενδοσχολική Επιμόρφωση» περίπου 6000 εκπαιδευτικών και ξεκίνησε η επιμόρφωση στις βασικές δεξιότητες (πρώτο επίπεδο).

Την περίοδο 2003-2008 συνεχίστηκε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες. Mετά από καθυστέρηση τριών χρόνων, επιμορφώνονται περίπου 400 εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ), αξιοποιώντας ορισμένα από τα λογισμικά που δημιουργήθηκαν με έργα του ΚΠΣ. Παράλληλα πραγματοποιείται επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση (δεύτερο επίπεδο) σε πολύ μικρότερο αριθμό από αυτόν που είχε σχεδιαστεί αρχικά (από 15.000 στις 8000 και τελικά λιγότεροι) καλύπτοντας λίγες ειδικότητες, και η οποία όμως ολοκληρώνεται πολύ σύντομα.

Σήμερα, όσον αφορά τα λογισμικά, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά επιπρόσθετου εκπαιδευτικού λογισμικού χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί στη σχολική πράξη τα ήδη υπάρχοντα λογισμικά που προέκυψαν από προηγούμενες δράσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα πρέπει να δημιουργηθεί ακόμα ένα μητρώο Επιμορφωτών-ΤΠΕ, να μοιραστούν τα νέα λογισμικά σε όλα τα σχολεία της επικράτειας και να πραγματοποιηθεί επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Όλα αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε τρεις μήνες! Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λογισμικά που ήδη έχουν επιλεγεί (Επιστολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης / 29-8-2008) από αυτόν τον διαγωνισμό, εκτός του ότι ορισμένα είναι της περασμένης δεκαετίας, δε δημιουργήθηκαν με σκοπό να εξυπηρετήσουν τη διδασκαλία στο σχολείο.

Οι μέχρι τώρα ενέργειες φανερώνουν ότι όλα γίνονται χωρίς συντονισμό και χωρίς να υπάρχει καταγεγραμμένο σχέδιο για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Τα επτά εμπόδια για την ομαλή ένταξη των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) / 24-10-2007).

Το e-Δίκτυο δεν μένει μόνο στις διαπιστώσεις αλλά επεξεργάζεται προτάσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορούν να συνεισφέρουν όχι μόνο στη συζήτηση των επιμέρους προβλημάτων και την αναζήτηση λύσεων αλλά και να βοηθήσουν στην εκπόνηση ενός αξιόπιστου σχεδίου δράσης.

Η πρόταση του e-Δικτύου

Θεωρούμε ότι το μοντέλο του Κεντρικού ελέγχου και σχεδιασμού όλων των εκπαιδευτικών δράσεων έχει φθάσει στα όρια του από τη στιγμή που ωρίμασαν και οι τεχνολογίες του Web 2.0 (Κοινότητες, Ιστολόγια, Wikis…..).

Προτείνουμε τη δημιουργία βιώσιμων υποδομών σε κάθε νομό της χώρας οι οποίες να υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές και ιδιαίτερα τις καινοτόμες δράσεις.
Προτείνουμε να ιδρυθεί ένα «Κέντρο Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας» σε κάθε νομό. Αυτό το Κέντρο θα αποτελεί τον πυρήνα για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του νομού που θα στελεχώνεται από το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο σήμερα ασχολείται με αυτό το έργο αλλά «στεγάζεται» κάτω από τις Διοικητικές Υπηρεσίες (Δ.Δ.Ε., Δ.Π.Ε., Περιφερειακές Διευθύνσεις). Πιο συγκεκριμένα θα υποστηρίζει και θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας (ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, σχολικές βιβλιοθήκες εμπλουτισμένες και με ψηφιακό υλικό, περιβαλλοντική αγωγή, αγωγή υγείας, πολιτιστικές και άλλες δραστηριοτήτες μαθητών και εκπαιδευτικών) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Με αυτή τη δομή θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας εκπαιδευτικών οι οποίοι θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν όχι μόνο δράσεις του ΥΠΕΠΘ αλλά και δράσεις που εξυπηρετούν τις τοπικές εκπαιδευτικές κοινότητες και θα στοχεύει στην, όσο γίνεται πιο καλή προετοιμασία και στη συνέχεια στήριξη του εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική διαδικασία. Μόνο έτσι θα υπάρχει προστιθέμενη αξία στις τοπικές εκπαιδευτικές υποδομές και οι «καλές πρακτικές» θα επιβιώνουν και θα διαχέονται μέσα από τις υπηρεσίες του Web 2.0.

Αναφορικά με τις ΤΠΕ, για παράδειγμα έργο του Κέντρου μπορεί να είναι:

α) Η λειτουργία «Εκπαιδευτικής Πύλης» του Κέντρου με εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργείται από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς του νομού. Έτσι, θα μπορούσε να αρθεί και το αδιέξοδο της εκπαιδευτικής πύλης του ΥΠΕΠΘ που δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να ανανεώνει και να εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό του περιεχόμενο με κατάλληλο για διδασκαλία εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό δείχνει και το πρόσφατο έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (125914/Γ2 / 2-10-08) που ζητάει εντός 10 ημερών να σταλούν 20 «Διαγωνίσματα» με τις λύσεις τους (!) για κάθε μάθημα και τάξη ώστε να αναρτηθούν μετά από αξιολόγηση στην πύλη (www.e-yliko.gr). Η λειτουργία τοπικών υποδομών, φυσικά δεν αναιρεί αλλά ενισχύει την ύπαρξη Εκπαιδευτικών Πυλών του Υπουργείου.

β) Η καταγραφή και αξιολόγηση όλου του ψηφιακού υλικού (εκτιμούμε ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 150 εκπαιδευτικά λογισμικά) καθώς και παραγωγική χρήση του στα σχολεία. Με άλλα λόγια να λειτουργεί ως τοπικό «Παρατηρητήριο» των ΤΠΕ, το οποίο παράλληλα θα προωθεί την ένταξή τους στη διδακτική πράξη, κάτι που μέχρι σήμερα απουσιάζει από την κεντρική υπηρεσία.

γ) Η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ψηφιακού υλικού από Ελεύθερο Λογισμικό και γενικότερα υλικό που μπορούμε να βρούμε στο Διαδίκτυο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό με τη σημερινή μορφή έφτασε στα όρια του και μόνο το ψηφιακό υλικό που είναι προσβάσιμο από όλους και «τρέχει» μέσω του διαδικτύου (web based) μπορεί τελικά να βοηθήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές στο έργο τους.

δ) Η σχεδίαση και υλοποίηση της «Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανά ειδικότητα. Εκτιμούμε ότι η επιλογή αυτού του μοντέλου επιμόρφωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τα λογισμικά και το διαδίκτυο στην καθημερινή τους σχολική πρακτική.

ε) Η δημιουργία μητρώου επιμορφωτών, που καλό είναι να υπάρχει για κάθε αντικείμενο με συγκεκριμένα κριτήρια εγραφής σε αυτό και να είναι υποχρεωτική η απασχόληση των επιμορφωτών αυτών

στ) Η δημιουργία και λειτουργία υποδομών τηλεεκπαίδευσης για τις απομακρυσμένες περιοχές.

Η παραπάνω πρόταση, την οποία καταθέτουμε για διάλογο και προβληματισμό, προέκυψε από την προσπάθειά μας να καταγράψουμε τα προβλήματα ένταξης των ΤΠΕ-Ε αναφορικά με την επιμόρφωση και το εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, βασιζόμενοι τόσο στα νέα εργαλεία (web 2.0) όσο και στις νέες μορφές οργάνωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για το Δ.Σ. του e-Δικτύου

Ο ΓραμματέαςΚοντακίδης Ιωάννης

Ο ΠρόεδροςΝίκος Τζιμόπουλος