Σκάστε!!!

Σήμερα ο δάσκαλος μπήκε φουρτουνιασμένος στην τάξη. Από μακριά ακούγονται οι φωνές των μαθητών του που ήδη βρίσκονται μέσα στην τάξη. Ανοίγει την πόρτα της αίθουσας και τη βροντάει με δύναμη πίσω του. «Σιωπή!!! Καθίστε αμέσως στις θέσεις σας! Μην ακούσω το παραμικρό!» Κάθεται στην έδρα και ανοίγει το φορητό του ΗΥ. Ανοίγει το αρχείο […]

Περισσότερα