Σκάστε!!!

Σήμερα ο δάσκαλος μπήκε φουρτουνιασμένος στην τάξη. Από μακριά ακούγονται οι φωνές των μαθητών του που ήδη βρίσκονται μέσα στην τάξη. Ανοίγει την πόρτα της αίθουσας και τη βροντάει με δύναμη πίσω του.

“Σιωπή!!! Καθίστε αμέσως στις θέσεις σας! Μην ακούσω το παραμικρό!”

Κάθεται στην έδρα και ανοίγει το φορητό του ΗΥ. Ανοίγει το αρχείο με τις καταστάσεις βαθμολογίας των μαθητών. Με την  άκρη του ματιού του συλλαμβάνει δύο μαθήτριες που ψιθυρίζουν.

“Εσείς οι δύο! Σταματήστε αμέσως, ειδάλλως ….” αφήνει ένα απειλητικό υπαινιγμό.

Σηκώνεται και ανοίγει τον βιντεοπροβολέα. Γυρίζει στο διαδραστικό πίνακα και σημειώνει με το δάχτυλο τα κύρια σημεία του μαθήματος της ημέρας:

  • Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε
  • Οι κανόνες του διαλόγου
  • Η σημασία των επιχειρημάτων
  • Η αξία της αλληλοβοήθειας και της ομαδικής εργασίας
  • Δημοκρατική λήψη αποφάσεων