Excel και ξερό ψωμί!

Πραγματικά βαρέθηκα να γκρινιάζω εδώ και 11 χρόνια περίπου σχετικά με την ένταξη-αξιοποίηση-ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό μας “σύστημα”. Αλλά δε μ’ αφήνουν να αγιάσω…

Πάνω λοιπόν που σκεφτόμουν πως μπήκε το νερό στο αυλάκι, αφού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου με προοπτική μάλιστα να επεκταθεί και σε άλλες ειδικότητες, έρχονται οι “Διευκρινήσεις για τα 800 σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος” για να με επαναφέρουν.

Διαβάζω: “Για  την  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση και  αποκλειστικά   για τη διδασκαλία  όλων των γνωστικών  αντικειμένων , συστήνονται  κλάδοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων (Π.Ε.05, Π.Ε.07, Π.Ε.08, Π.Ε.19, Π.Ε.20 και ΠΕ 32) και αντίστοιχος αριθμός  οργανικών θέσεων,  με κοινή  Υπουργική  Απόφαση  που  προωθείται. Το σύνολο των θέσεων ειδικοτήτων θα καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό στα σχολεία αυτά και για τις περιπτώσεις των επιπλέον κενών  από το  πλεονάζον προσωπικό ειδικοτήτων στη Β/θμια Εκπ/ση, το οποίο ήδη έχει κληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόσπαση, είτε από προσλήψεις αναπληρωτών έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης των κλάδων, ώστε να μεταταγούν ή να διοριστούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. …”

Δηλ. τι λέει ο συντάκτης;

 • Θα δημιουργηθούν κλάδοι συγκεκριμένων ειδικοτήτων για το δημοτικό
 • Θα οριστούν οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις
 • Για την ώρα θα τοποθετηθούν οι πλεονάζοντες της Δευτεροβάθμιας ή αναπληρωτές
 • Αργότερα θα καλυφθούν οι θέσεις με μετατάξεις και διορισμούς

Με ποιο σκεπτικό;

Βασικός στόχος του  Αναμορφωμένου  Προγράμματος είναι ο περιορισμός και στη  συνέχεια, η  μείωση  στο  ελάχιστο   των  περισσότερων  απογευματινών  δραστηριοτήτων των  μαθητών σε  χώρους  εκτός  σχολείου,  περιορίζοντας  την  ταλαιπωρία  των  παιδιών  και τα  έξοδα των γονέων,  αφού   η  διδασκαλία  της  Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.)  και   των  Ξένων  Γλωσσών θα  οδηγεί  σε  πιστοποίηση μέσα  στο  δημόσιο  σχολείο.

Άρα ο στόχος είναι η εξυπηρέτηση των γονέων που τώρα “τα δίνουν έξω” για να πάρουν τα παιδιά τους τα ECDL, Lower κλπ. Ουδέν μεμπτόν – αρκεί να μην ανακατεύουμε την παιδαγωγική.

Ειδικά για τους ΗΥ αναφέρεται: ” Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις σε Η/Υ στα σχολεία προκειμένου να παρέχονται σε  όλους  ανεξαιρέτως τους μαθητές εμπειρίες μάθησης που να σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία με οριζόντιο τρόπο που να αφορά όλα τα μαθήματα. Ωστόσο, ως μεταβατικό στάδιο μπορεί  να εισαχθεί η Πληροφορική, ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου  να δοθεί η ευχέρεια στους μαθητές να εξοικειωθούν με την επιστήμη των υπολογιστών,  που θα τους φανεί χρήσιμη όχι μόνο στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και κατά την πλήρη ένταξή τους αργότερα στην πραγματική ζωή. Απώτερος στόχος είναι η πιστοποίηση του βαθμού κατάκτησης των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.”

Κι εδώ αρχίζουν οι ασάφειες, αν και θυμίζω πως το κείμενο τιτλοφορείται “Διευκρινήσεις …”.

“Θα καλυφθούν οι τυχόν ελλείψεις σε ΗΥ” … μπλα μπλα “αξιοποίηση των ΤΠΕ …. με οριζόντιο τρόπο που να αφορά όλα τα μαθήματα”. Αλλά …  “ως μεταβατικό στάδιο μπορεί να εισαχθεί η Πληροφορική ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο..”.

Έχω να παρατηρήσω τα εξής:

 • Τα εργαστήρια στα 12/θ, όπου υπάρχουν, διαθέτουν 8 ΗΥ και δημιουργήθηκαν το 2001. Αυτό σημαίνει πως πρόκειται για παρωχημένα εργαστήρια σε επίπεδο υλικού και λογισμικού και δεν έχουν πλέον τεχνική υποστήριξη.  Μάλιστα από το Σεπτέμβριο αυτά τα εργαστήρια θα δουλεύουν “full time”.
  Άρα θα δοθούν 800Χ10=8.000 νέοι ΗΥ στα σχολεία αυτά και μάλιστα μέχρι το Σεπτέμβριο; Θα οριστεί κάποιος φορέας για τεχνική υποστήριξη; (τα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ μην τα υπολογίζετε, δεν επαρκούν ούτε για τη Β/θμια)
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής ορίζεται σε 2 ώρες ανά τάξη. Άρα 24 διδακτικές ώρες σε σύνολο 35 ωρών. Στις 11 ώρες που απομένουν θα στριμωχθούν όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί των 12 τάξεων για να διδάξουν “οριζόντια”  με ΤΠΕ;
 • Τι σημαίνει “μεταβατικό στάδιο”; 1 χρόνος, 2 χρόνια, 10 χρόνια; Μα δε λέτε πως απώτερος στόχος είναι η απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ; Δηλ. για μερικά χρόνια θα δίνουμε πιστοποιητικά αλλά μετά όχι; Αποφασίστε!
 • Και μόλις τελειώσει το “μεταβατικό στάδιο” – λέμε τώρα – τι θα απογίνουν οι οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων;

Ας τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους κι ας μην τα καμουφλάρουμε με δήθεν μακρόπνοους σχεδιασμούς τάχα για μια “ποιοτικά αναβαθμισμένη εκπαίδευση” .

“Το ζήτημα της ποιότητας παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, το οποίο δεν κατάφερε την κατοχύρωση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Προχωρούμε στη δημιουργία του Νέου Σχολείου με ένα πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του εκπαιδευτικού μας συστήματος.”

Έχουμε τα εξής δεδομένα:

 1. Πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς στη Β/θμια, ιδιαίτερα γυμναστές και πληροφορικούς, κάτι πρέπει να τους κάνουμε
 2. Έχουμε και κάποιες ειδικότητες με μικρή απορροφητικότητα.
 3. Πρέπει να ικανοποιήσουμε τους γονείς που πληρώνουν πέρα δώθε έναν σκασμό λεφτά.
 4. Το δημοτικό σχολείο προσφέρεται για τα παραπάνω

Οπότε, ιδρύουμε υβρίδια κανονικο-ολοήμερου σχολείου και τακτοποιούμε τα προβλήματά μας.

Μόνο μη μας λέτε περί “οριζόντιας αξιοποίησης των ΤΠΕ” , περί αλλαγής του ρόλου του εκπαιδευτικού, αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας με έμφαση στην ανάπτυξη της συνεργασίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων, ισότητες εκπαιδευτικών ευκαιριών*, περί νέων περιβαλλόντων μάθησης, για προστιθέμενες αξίες λογισμικών και τα συναφή.

Excel και ξερό ψωμί!

* Μην κάνετε copy paste από προηγούμενες διακηρύξεις. Δεν ταιριάζουν όλα τα τσιτάτα για κάθε περίπτωση…