Οδηγίες συγγραφής εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ – Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου

Το παρακάτω κείμενο μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη συγγραφή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που now_whatσυμμετέχουν στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου και ιδιαίτερα όσους και όσες διαγωνίζονται στις εξετάσεις για την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Περισσότερα