Οδηγίες συγγραφής εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ – Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου

Το παρακάτω κείμενο μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη συγγραφή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που now_whatσυμμετέχουν στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου και ιδιαίτερα όσους και όσες διαγωνίζονται στις εξετάσεις για την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Αρχικά να ορίσουμε το εκπαιδευτικό σενάριο με ΤΠΕ.

Το εκπαιδευτικό σενάριο με ΤΠΕ περιγράφει το σύνολο των διδακτικών δραστηριοτήτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν (συμβολικών, όπως σχήματα, λογισμικών και φυσικών εργαλείων, όπως ειδικές κατασκευές) που συνιστούν το σημείο εκκίνησης καθώς και το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης. Με λίγα λόγια αποτελεί διδακτική πρόταση που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά ΔΕΝ αποτελείται αποκλειστικά από διδακτικές ενέργειες που αξιοποιούν τις ΤΠΕ. Περισσότερα →