Διδακτικές προτάσεις για ΠΕ70 με χρήση εργαστηρίου

Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται προτάσεις διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ που απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για κάθε διδακτική πρόταση υπάρχει μια σύντομη περιγραφή και η δυνατότητα για χρήση online ή για «κατέβασμα» στον προσωπικό σας ΗΥ. Σημειώστε πως όλο το υλικό της σελίδας αυτής προσφέρεται για εκπαιδευτική χρήση «ως έχει». Σε […]

Περισσότερα