Οι θέσεις του e-Δικτύου για την ψηφιακή τάξη

Ελληνική Ένωση για την Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε) Α. Η εγκύκλιος για την ψηφιακή τάξη στην Α΄ Γυμνασίου Στο υπ΄αριθ. πρωτ.88310/Γ/22-07-2009 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, με θέμα: «Ψηφιακή τάξη», ανακοινώνεται ότι: «εισάγεται από το σχολικό έτος 2009-2010 στα Γυμνάσια όλης της χώρας η συστηματική διδασκαλία ενοτήτων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών με τη χρήση νέων […]

Περισσότερα