Οι θέσεις του e-Δικτύου για την ψηφιακή τάξη

Ελληνική Ένωση για την Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε)

Α. Η εγκύκλιος για την ψηφιακή τάξη στην Α΄ Γυμνασίου

Στο υπ΄αριθ. πρωτ.88310/Γ/22-07-2009 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, με θέμα: «Ψηφιακή τάξη», ανακοινώνεται ότι: «εισάγεται από το σχολικό έτος 2009-2010 στα Γυμνάσια όλης της χώρας η συστηματική διδασκαλία ενοτήτων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών με τη χρήση νέων τεχνολογιών». Για το σκοπό αυτό μοιράστηκε σε όλους/ες τους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, ένα κουπόνι με το οποίο πρέπει να αγοράσουν ένα Φορητό Υπολογιστή, ώστε, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, «να διδάσκονται και με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή δυο (2) τουλάχιστον μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος από τα παρακάτω τέσσερα (4) που ορίστηκαν [Γεωγραφία, Ιστορία, Βιολογία/Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά], με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από πρόσφατη έρευνα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε ποσοστό μέχρι 30% του συνόλου της διδακτέας ύλης».

Η ενέργεια του ΥΠΕΠΘ να προχωρήσει τόσο βιαστικά στην κίνηση αυτή, χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά συζήτηση με αρμόδιους φορείς και χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που θα φέρει θετικά αποτελέσματα και θα είναι αρωγός στην επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης, μας προβληματίζει και δημιουργεί εύλογο ερώτημα για τον απώτερο σκοπό που κρύβει μια τέτοια κίνηση σε αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή που γίνεται.
Περισσότερα →