Φτιάχνω ένα σπίτι – MicroworldsPro

Η διδακτική πρόταση απευθύνεται σε πληροφορικούς που διδάσκουν στα Δημοτικά σχολεία (ΕΑΕΠ ή Ολοήμερα). Τάξεις: Ε΄ τάξη ή ΣΤ΄τάξη (αν είναι η 1η φορά που ασχολούνται με logo). Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωμετρία, Τ.Π.Ε. Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Προγραμματίζω και ελέγχω Λεξιλόγιο: χελώνα, τετράγωνο, τρίγωνο, κέντρο εντολών Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές είτε έχουν πολύ μικρή […]

Περισσότερα