Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (Σ.Ε.Π.)

Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (Σ.Ε.Π.) Φορείς υλοποίησης: Ι.Τ.Υ, Παιδαγωγικό τμήμα ΑΠΘ, τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ και M.L.S. Laser Lock A.E. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το λογισμικό Σ.Ε.Π. είναι μια πολυμεσική εφαρμογή που καλύπτει διδακτικά θέματα της θερμότητας για το δημοτικό και το γυμνάσιο, θερμοδυναμικής για το λύκειο και υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του στη χημεία και στη […]

Περισσότερα