Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (Σ.Ε.Π.)

Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (Σ.Ε.Π.)

Φορείς υλοποίησης:
Ι.Τ.Υ, Παιδαγωγικό τμήμα ΑΠΘ,
τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ,
Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ και
M.L.S. Laser Lock A.E.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το λογισμικό Σ.Ε.Π. είναι μια πολυμεσική εφαρμογή που καλύπτει διδακτικά θέματα της θερμότητας για το δημοτικό και το γυμνάσιο, θερμοδυναμικής για το λύκειο και υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του στη χημεία και στη περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Το λογισμικό έχει ένα πλήθος προσομοιώσεων, animations, videos και συνοδεύεται από μια μεγάλη βιβλιοθήκη κειμένων που αναφέρονται στη θερμότητα και τη θερμοδυναμική. Αν κάποιος το επιθυμεί υπάρχει και αρκετές χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες.

Το λογισμικό συνοδεύονται και από αρκετά εγχειρίδια τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, εγχειρίδια για το καθηγητή και εγχειρίδια για το μαθητή. Τα εγχειρίδια για το καθηγητή περιλαμβάνουν μια παιδαγωγική προσέγγιση για τη θερμότητα και τη θερμοδυναμική με τη χρήση του λογισμικού, εγχειρίδιο χρήσης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη θερμότητα και τη θερμοδυναμική. Τα εγχειρίδια για το μαθητή περιλαμβάνουν οδηγίες χρήσης, φύλλα εργασίας για τη θερμότητα και φύλλα εργασίας για τη θερμοδυναμική.

Υπάρχουν προς το παρόν δύο εκδόσεις, η έκδοση για Windows 98 και η έκδοση για Windows 2000 και XP. Αρχικά οι εκδόσεις αυτές διανεμήθηκαν στα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Οδύσσεια αλλά αργότερα μέσω του προγράμματος της ΚΤΠ διανεμήθηκαν σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας. Δυστυχώς όμως στις εκδόσεις που διανεμήθηκαν μέσω του προγράμματος ΚΤΠ δεν υπάρχει το πολυμεσικό υλικό.

Περισσότερα →