Απόψεις & στάσεις εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στις ΤΠΕ – Β΄ μέρος

Β΄ΜΕΡΟΣ

Α΄ ΜΕΡΟΣ (αριθμητικά δεδομένα)

Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων σχετικά με τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στην αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Β΄ επίπεδο)

Η έρευνα (άτυπη) πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2014. Σ’ αυτή συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί με επιτυχία στη Β΄, Γ΄ και Δ΄ περίοδο επιμόρφωσης.

Συγγραφή ερωτήσεων: Πέτρος Κλιάπης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., επιμορφωτής ΤΠΕ-Ε, Γιάννης Σαλονικίδης, ΠΕ-70, επιμορφωτής ΤΠΕ-Ε
Αποδελτίωση-επεξεργασία δεδομένων: Γιάννης Σαλονικίδης, ΠΕ-70, επιμορφωτής ΤΠΕ-Ε

Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε όλους τους επιμορφωτές και επιμορφώτριες ΤΠΕ-Ε που διαμοίρασαν το ερωτηματολόγιο στις λίστες αλληλογραφίας των εκπαιδευτικών που επιμόρφωσαν.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας, στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη: Διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών, προοπτικές των προγραμμάτων επιμόρφωσης και προβληματισμοί».
Συντονιστής: Δαγδιλέλης Βασίλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

Στο Β΄ μέρος παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της επιμόρφωσης και οι προτάσεις τους για βελτίωση της μορφής και των διαδικασιών της επιμόρφωσης.

Σημείωση: Παρατίθενται απόψεις εκπαιδευτικών ομαδοποιημένες. Ο αριθμός στην παρένθεση υποδηλώνει τον αριθμό των παρεμφερών απαντήσεων.

ΘΕΤΙΚΑ

thumbup
Ερώτηση: Ποια στοιχεία του προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ήταν κατά τη γνώμη σας τα πλέον αξιόλογα;

“Η γνωριμία μας με τα εκπαιδευτικά λογισμικά και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσα να τα εντάξω στη διδασκαλία μου” (334)

Δημιουργία σεναρίων και η εφαρμογή τους στην τάξη [“…Η οργάνωση και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων , βήμα βήμα, τεκμηριωμένη και παιδαγωγικά βάσιμη. Εξασκηθήκαμε στο να φτιάχνουμε ολοκληρωμένα σενάρια και όχι απλές δραστηριότητες της στιγμής, χωρίς στόχο και σκοπό.”] (107)

Το επίπεδο γνώσεων των επιμορφωτών και η διαθεσιμότητα να ανταποκρίνονται σε αιτήματα που αφορούσαν σε ερωτήματα και διευκρινήσεις (αναφέρονται σε κατάρτιση, διδακτική εμπειρία, καθοδήγηση, υπομονή, υψηλού επιπέδου γνώση των ΤΠΕ)
[“… Επίσης η κατάρτιση των επιμορφωτών πάνω σε θέματα παιδαγωγικής, διδακτικής και ο συνδυασμός τους στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία πραγματικά με εξέπληξε.”] (48)

Η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών για εκπαιδευτικά θέματα και η συνεργασία με τα μέλη της ομάδας (45)

Η σύνδεση της θεωρητικής διδασκαλίας με την καθημερινή πραγματικότητα της τάξης και με τις εφαρμογές ΤΠΕ [“…Η αμεσότητα του προγράμματος, ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μου στοιχεία, αφού φέρνει κατευθείαν σε επαφή τη θεωρία με την πράξη.”]
Η πρακτική εφαρμογή επί τόπου και στις τάξεις μας. [“…Η επιμόρφωση είχε άμεσο αντίκτυπο στην εργασία μας. Δεν ήταν θεωρία, ήταν άμεσα εφαρμόσιμα, σε βιωματικό επίπεδο, ό,τι μαθαίναμε”]. (37)

Η αλλαγή νοοτροπίας και μεθόδων στον τρόπο διδασκαλίας [“…Η νέα οπτική της διδασκαλίας και επιτέλους η πορεία πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας!”] (13)

[“…Ήταν όλα εξαιρετικά. Το πρόγραμμα, με βοήθησε να μάθω πολλά καινούρια πράγματα και κυρίως με έκανε, σε μεγάλο βαθμό, να ξεπεράσω φόβους, ανασφάλειες και δισταγμούς που είχα ως προς τις δυνατότητες μου σχετικά με τη χρήση λογισμικών και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία”]. [“…Δεν “φοβάμαι” πια τη χρήση των υπολογιστών.”] (5)


ΑΡΝΗΤΙΚΑ

thumbdown
Ερώτηση: Ποια στοιχεία του προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ήταν κατά τη γνώμη σας τα λιγότερο αξιόλογα;

Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι παιδαγωγικές θεωρίες επειδή είναι σε όλους τους εκπαιδευτικούς γνωστές. (192)

Ξεπερασμένα λογισμικά και προγράμματα, με μειωμένες δυνατότητες και δύχρηστα (σε σχέση με τα πιο σύγχρονα), τα οποία δεν ελκύουν πλέον τους μαθητές. Όπως object karel (2), λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (3), χειρισμός του excel, POWERPOINT, HOT POT, χελωνόκοσμος (3), Scratch, ΑΒΑΚΙΟ (3) [“…Τα πολύ παλιά λογισμικά που είναι πλέον εκτός τόπου και χρόνου και δεν προσφέρουν ούτε καν οπτική ευχαρίστηση στους μαθητές.”] (44)

Ο περιορισμένος χρόνος επιμόρφωσης [“…Πολλά αντικείμενα σε σύντομο χρόνο.”] (24)

Ανελαστικότητα ως προς την παρακολούθηση του προγράμματος και των υποχρεώσεων (5) (πολύ μικρός αριθμός απουσιών αναλογικά με τη χρονική διάρκεια του προγράμματος) (21)

Εμμονή στα σενάρια διδασκαλίας, η χρονική πίεση διεκπεραίωσης των σεναρίων, η υποχρεωτική θεωρητική τεκμηρίωση του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων. (18)

Μετακινήσεις, απόσταση, χρόνος υλοποίησης επιμόρφωσης (περίοδος, ημέρες) (16)

Η μη άριστη κατάσταση των υπολογιστών, ο τεχνικός εξοπλισμός του ΚΣΕ. (15)


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ερώτημα: Προτάσεις που θα θέλατε να κάνετε για το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου.

Περισσότερη πρακτική εξάσκηση (με βάρος στα λογισμικά) και λιγότερη θεωρία. (69)

Να συνεχιστεί το πρόγραμμα, για να μπορέσουν να επιμορφωθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί (επέκταση και σε άλλες ειδικότητες), ενδεχομένως χωρίς κλήρωση, να είναι υποχρεωτικό (6). (62)

Να μειωθούν οι ώρες επιμόρφωσης σε συνδυασμό με μείωση της ύλης. (43)

Πρέπει να γίνονται σεμινάρια και συχνές επιμορφώσεις στα άτομα που έχουν ήδη επιμορφωθεί έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις εξελίξεις σε καινούργια εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και διδακτικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε. Να υπάρχει τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη μετά την επιμόρφωση. (30)

Να μην δίνουμε εξετάσεις, εφόσον τα παραδοτέα είναι αρκετά (8-16 σενάρια) ή να γίνεται η πιστοποίηση με διαφορετικό τρόπο. Να βαθμολογούνταν οι εργασίες μας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και μην χρειαζόταν να δώσουμε εξετάσεις. Να υπάρχει πρόβλεψη κατευθείαν συμμετοχή στην πιστοποίηση για κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων στις ΤΠΕ. (30)

Να αυξηθούν οι ώρες επιμόρφωσης. (21)

Καλύτερος σχεδιασμός του ωραρίου και του χρόνου διεξαγωγής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή στην τάξη σε καταλληλότερο χρόνο. (21)

Περισσότερα κέντρα επιμόρφωσης για να επιμορφωθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και σε απομακρυσμένες περιοχές. Θα ήταν πιο πρακτικό πιστεύω να εφαρμοστεί ένα μεικτό μοντέλο μάθησης και να είναι λιγότερες οι δια ζώσεις συναντήσεις. (20)

Καλύτερα εργαστήρια για το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Ουσιαστική αξιολόγηση των ΚΣΕ και των επιμορφωτών σε καθημερινό επίπεδο από τους επιμορφούμενους και σε τακτικό επίπεδο από τον συντονιστικό επιστημονικό φορέα. (14)

Χρειαζόμαστε περισσότερους και σύγχρονους Η/Υ και περισσότερα εργαστήρια στα σχολεία γιατί και οι μαθητές μας δε χωράνε (και δε είναι εύκολο να βρεις ελεύθερη αίθουσα υπολογιστών). Καλύτερες υποδομές. (12)

Περισσότερος χρόνος στις εξετάσεις πιστοποίησης και να γίνονται αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος. (11)

Να δημιουργηθούν νέα λογισμικά, να ανανεωθούν τα υπάρχοντα. Βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού. (11)

 


x-pinΠρωτογενές αρχείο δεδομένων (.xlsx)

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ (αριθμητικά δεδομένα)